Opublikowano:

Ciekawe Mapy Tatr Wysokich

Jakie cechy map turystycznych są dla nas dzisiaj najważniejsze? To zależy, oczywiście… Jeden szuka superdokładności, dla kogoś innego ważne są dodatkowe informacje umieszczone na mapach choćby w postaci znaków umownych, jeszcze ktoś inny ceni sobie najbardziej możliwość interaktywnego korzystania z mapy w telefonie.
A dla mnie ważna jest jeszcze inna sprawa. Mapa, oprócz swoich podstawowych zadań, to znaczy jak najprecyzyjniejszego przedstawiania terenu, ma być po prostu piękna jako obraz i jako przedmiot. Barwy mapy, napisy, piktogramy powinny w takim przypadku być dobrane starannie, mają ze sobą współgrać, zachwycać się mamy nie tylko terenem, przez który wędrujemy, ale i jego przybliżonym i znacznie pomniejszonym przedstawieniem plastycznym.
Mam w swoich zbiorach wiele map, między innymi tatrzańskich, które, owszem pokazują dokładnie. na przykład wszystkie niuanse konkretnej ścieżki, przebieg grani czy zasięg kosodrzewiny, ale pozbawione są tego czegoś, co powoduje, że chętnie zatrzymujemy na niej wzrok i uśmiechamy się do siebie.
No i ciekawa forma. Opisałem właśnie i wstawiłem do oferty mapę Tatr z roku 1965, pochodzące więc z dość zamierzchłych czasów i przydatne dziś tylko ewentualnie kolekcjonerom i badaczom przeszłości. Mapa ta jako „plama”, obrazek, jest po prostu ładna. No i dla wygody użytkownika jest wykonana w postaci dwóch broszur, przy czym jedna zawiera mapy i plany, druga zaś przydatne turyście-krajoznawcy informacje.

Do kupienia tutaj:

VYSOKE Tatry. Subor turistickych map. Mierka 1:75.000.