Pomoc

Antykwariat Górski “Filar” specjalizuje się w literaturze górskiej, krajoznawczej, turystycznej i przyrodniczej. W ofercie posiadamy stale ponad 30000 tytułów.
Oferujemy wydawnictwa współczesne i antykwaryczne:

– książki
– czasopisma
– mapy
– foldery
– widokówki
– grafikę.
Skupujemy pojedyncze książki i całe, wyspecjalizowane księgozbiory o podanej wyżej tematyce.

Klientom prywatnym wysyłam paczki po dokonaniu wpłaty na podane konto. Klient, oprócz wartości zamówionych wydawnictw, ponosi zryczałtowane koszty wysyłki w wysokości 12,60 zł. Na życzenie Klienta wysyłka następuje przesyłką priorytetową – jej koszt to 14,70 zł.
O ile nie podano inaczej, oferowane książki posiadają oryginalną, kartonową bądź płócienną, oprawę.
Oferowane książki, czasopisma i mapy posiadam przeważnie w pojedynczych egzemplarzach.
Zamówienia (również listowne i telefoniczne) realizuję w kolejności zgłoszeń.
Instytucjom wysyłam paczki z rachunkiem przelewowym po otrzymaniu pisemnego zamówienia podpisanego przez Dyrektora i Głównego Księgowego. Jednocześnie proszę o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności.
Informuję jednocześnie, że zainteresowany jestem zakupem wszelkich pozycji mieszczących się w tematyce moich katalogów. Kupuję zarówno pojedyncze pozycje, jak i całe wyspecjalizowane księgozbiory.
Jestem płatnikiem podatku VAT. Proszę w zamówieniach podawać swój numer NIP.
Opis bibliograficzny stosowany w katalogu zawiera następujące informacje :

– Nr pozycji – Ilość stron
– Nazwisko autora – Informacje o ilustracjach
– Tytuł i podtytuł – Dane o rodzaju oprawy
– Miejsce i rok wydania – Wysokość grzbietu
– Nazwę wydawnictwa – Informacje o stanie oferowanego egz.
Stosowane w opisach skróty :

– bmw – brak miejsca wydania – opr. ppł. – oprawa półpłócienna
– brw – brak roku wydania – opr. pł. – oprawa płócienna
– bwyd – brak wydawcy – opr. półsk. – półskórek
– il. – ilustracje – piecz. bibliot. – pieczęcie bibliotek
– kol. – kolorowy – piecz. wł. – pieczęcie prywatne
– obw. – obwoluta – skas. – skasowany
– opr. brosz. – oprawa broszurowa – zach. – zachowana (oprawa, obwoluta itp.)
– opr. oryg. – oprawa oryginalna
Korespondencję proszę kierować na adres :

Antykwariat Górski “FILAR”
Henryk RĄCZKA
ul. Alabastrowa 98
25-753 KIELCE

Nr konta bankowego: mBank 81 1140 2004 0000 3502 3127 3820

Tel. 502 397 162
e-mail : filar@antykwariat-filar.pl