Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.antykwariat-filar.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez stronę www.antykwariat-filar.pl

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest PPHU FILAR HENRYK RĄCZKA, 25-753 KIELCE, ul. Alabastrowa 98
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz

w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania

danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy

stronami umowy.

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w

następujący sposób:

 1. a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 2. b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 3. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego

formularza.

 1. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione

osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam

umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich

danych w dowolnym momencie.

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu.