Pomoc

Antykwariat Górski „Filar” specjalizuje się w literaturze górskiej, krajoznawczej, turystycznej i przyrodniczej. W ofercie posiadamy stale ponad 50 000 tytułów.

Oferujemy wydawnictwa współczesne i antykwaryczne:

– książki
– czasopisma
– mapy
– foldery
– widokówki
– grafikę.

Skupujemy pojedyncze książki i całe, wyspecjalizowane księgozbiory o podanej wyżej tematyce.

Klientom prywatnym wysyłam paczki po dokonaniu wpłaty na podane konto. Klient, oprócz wartości zamówionych wydawnictw, ponosi zryczałtowane koszty wysyłki w wysokości zależnej od wybranej formy: Inpost lub Poczta Polska, paczkomat lub Kurier.

O ile nie podano inaczej, oferowane książki posiadają oryginalną, kartonową bądź płócienną, oprawę.
Oferowane książki, czasopisma i mapy posiadam przeważnie w pojedynczych egzemplarzach.
Zamówienia (również listowne i telefoniczne) realizuję w kolejności zgłoszeń.

Instytucjom wysyłam paczki z rachunkiem przelewowym po otrzymaniu pisemnego zamówienia podpisanego przez Dyrektora i Głównego Księgowego. Jednocześnie proszę o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności.

Informuję jednocześnie, że zainteresowany jestem zakupem wszelkich pozycji mieszczących się w tematyce moich katalogów. Kupuję zarówno pojedyncze pozycje, jak i całe wyspecjalizowane księgozbiory.
Jestem płatnikiem podatku VAT. Proszę w zamówieniach podawać swój numer NIP.

Opis bibliograficzny stosowany w katalogu zawiera następujące informacje :

Nazwisko autora, Tytuł i podtytuł, Miejsce i rok wydania, Nazwę wydawnictwa, Numer kolejny wydania, Ilość stron, Informacje o ilustracjach, Dane o rodzaju oprawy, Wysokość grzbietu, Dodatkowe informacje o stanie oferowanego egzemplarza – natomiast jeśli tej dodatkowej informacji nie ma, egz. jest w stanie przynajmniej dobrym, nie ma braków, plam, podpisów, pieczęci.

Stosowane w opisach skróty :

– bmw – brak miejsca wydania

– brw – brak roku wydania

– bwyd – brak wydawcy

– il. – ilustracje

– kol. – kolorowy

– obw. – obwoluta

– opr. brosz. – oprawa broszurowa

– opr. oryg. – oprawa oryginalna

– opr. pł. – oprawa płócienna

– opr. półsk. – półskórek

– opr. ppł. – oprawa półpłócienna

– piecz. bibliot. – pieczęcie bibliotek

– piecz. wł. – pieczęcie prywatne

– skas. – skasowany

– zach. – zachowana (oprawa, obwoluta itp.)

Korespondencję proszę kierować na adres :

Antykwariat Górski „FILAR”
Henryk RĄCZKA
ul. Alabastrowa 98
25-753 KIELCE

Nr konta bankowego: mBank 81 1140 2004 0000 3502 3127 3820

Tel. 502 397 162
e-mail : filar@antykwariat-filar.pl