100 lat Sekcji Ochrony Przyrody Towarzystwa Tatrzańskiego. 20 lat MAB w Tatrach. Materiały z sesji popularnonaukowej odbytej z okazji 100 rocznicy utworzenia Sekcji Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego oraz 20-lecia utworzenia MAB.

100 lat Sekcji Ochrony Przyrody Towarzystwa Tatrzańskiego. 20 lat MAB w Tatrach. Materiały z sesji popularnonaukowej odbytej z okazji 100 rocznicy utworzenia Sekcji Ochrony Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego oraz 20-lecia utworzenia MAB. Zakopane 2013. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego. s.235. liczne il. opr. oryg. kartonowa. 27 cm.

Seria wydawnicza: Zeszyty Tatrzańskie Nr 2.

Mówienie o ochronie przyrody jest konieczne a temat ten jest bezustannie aktualny.
Z jednej strony świadomość ekologiczna ciągle rośnie, z drugiej zaś – co chwilę jesteśmy
świadkami nacisków na inwestycje grożące terenom chronionym. Tatrzański Park Narodowy
wszelkimi sposobami stara się dotrzeć do społeczeństwa z przesłaniem sformułowanym
przed z górą stu laty, a setna rocznica powołania w łonie Towarzystwa Tatrzańskiego Sekcji
Ochrony Przyrody była ku temu doskonałą okazją.
Rok temu, w październiku 2012 roku, odbyła się dwudniowa sesja popularnonaukowa
poświęcona wspomnianej rocznicy, a także dwudziestej rocznicy włączenia Tatrzańskiego
Parku Narodowego do światowej struktury MAB – programu Man and the Biosphere. Program
ten, powołany przez UNESCO w 1971 roku, miał na celu stworzenie sieci rezerwatów
służących z jednej strony zachowaniu wyjątkowych wartości przyrodniczych, z drugiej
zaś – obserwowaniu zmian zachodzących w rozmaitych środowiskach reprezentowanych
przez składniki tej sieci. Od tego czasu powstało wiele międzynarodowych inicjatyw na
rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – w Europie na przykład struktura Natura 2000.
W drugiej edycji „Zeszytów Tatrzańskich” publikujemy materiały z siedemnastu
wystąpień na sesji. Oprócz materiałów przekrojowych znalazły się wśród nich rozmaite
referaty przyczynkowe poruszające szczegółowe kwestie związane z problemami chronienia
obszaru Tatr po jednej i po drugiej stronie granicy.

Brak pozycji w magazynie. Zapytaj o dostępność i cenę. Tel. 502 397 162

126.00 

Brak w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Rok

2013

Obszar

Karpaty, Taternictwo, Tatry, Turystyka górska