ATLAS do historyi i geografii starożytnéy podług planu Joachima Lelewela…

Członka wielu Towarzystw uczonych, polecony do użycia Szkołom i Instytutom naukow: przez Komissyę Rządową Oświeceina [!] Publicz. Autor: Joachim Lelewel. Rytownicy: Seweryn Oleszczyński, Wilhelm Ruchacz, Józef Sławiński. Warszawa 1828. Wykonany i wydany w Instytucie Litograficznym Szkolnym. s. nlb.2,XII,nlb.2. opr. oryg. papierowa. 24 cm. format podłużny.

Wymiary kart około 24 x 36 cm.

Zawiera 28 litografowanych map na 14 kartach, wymiary map ok. 20 x 31 cm i mniejsze. Skale map różne.

Błąd w numeracji kart: brak VIII, dwie karty X.

Rzeźba terenu: kreskowanie.

Zawartość:

I, Arabia, Kanaan i okolice za czasów Moiżesza ; Dwanaście pokoleń Israela ; Państwo Dawida i Salomona na królestwa rozerwane / Lit. W. Ruchacz.

II, Państwo Assyriiskie za Salmanazara ; Państwo Perskie za Dariusza Histaspisa ; Państwo Macedońskie czyli zdobycze Alexandra wielkiego ; Królestwa przez rozerwanie państwa Alexandra wielkiego utworzone, a po upadku Thrackiego ugruntowane oraz ich okolice na początku woien punickich / W. Ruchacz Sc.

III, Grecia Pelasgicka ; Grecia i brzegi Azii czasu woyny Trojańskiéy ; Ateny ze swemi portami i murami.

IV, Hellas czyli Grecia czasu wojny peloponneskiey.

V, Italia, Sicilia, Grecia wielka dla obiaśnienia samnickich i punickich woien ; Syrakusy oblężone od Ateńczyków […] / Sew. Oleszczynski s.

VI, Gallie alpejskie czyli cisalpejska i prowincia tudzież Liguria i kray wenecki ; Rzymu okolice / W. Ruchacz Sc.

VII, Roma = Rzym ; Gallia, Hispania oraz Mauritania z Numidią […] / W. Ruchacz Sc.

X [i.e. VIII], Syria, Asia Mnieysza, Thracia, Armenia i inne okoliczne kraje od Rzymian podbite / Lit. W: Ruchacz.

IX, Rzymskiego państwa za Antoninów 161 roku ery chrześciań., część zachodnia łacińska / Józef Sławiński ryt.

X, Rzymskiego państwa za Antoninow 161 roku ery chrzesciańskiey, część wschodnia grecka, Państwo Parthow za Wologesow.

XI, Państwo Rzymskie za Theodosiusza wielkiego roku 395.

XII, Swiat za czasów Justiniana, Nayrozlegléysza starożytnych ziemi znaiomość / Wilhelm Ruchacz Sculpsit.

[XIII], Homer, Hesiod : ziemia okrągła oceanem w koło opłynięta […] ; Herodot : Grecy tworzą sobie wyobrażénié o ziémi podłużnéy ; Mieszkana owalna […] Arystotelesa i wyprawy Alexandra wielkiego / W. Ruchacz Sc.

[XIV], Ziemię Mieszkaną w postaci Chlamydy Eratosthenes […], z Pytheasza, Patroklesa […] Timosthenesa ; Strabo ; Agrippa i August rozmierzoną ziemię skreślili […] ; Ptolemeusz nieco odmienił Marinusa i powtorzył / W. Ruchacz Sc.

738.00 

1 w magazynie

Kategoria:

Opis

ATLAS do historyi i geografii starożytnéy podług planu Joachima Lelewela… Członka wielu Towarzystw uczonych, polecony do użycia Szkołom i Instytutom naukow: przez Komissyę Rządową Oświeceina [!] Publicz. Autor: Joachim Lelewel. Rytownicy: Seweryn Oleszczyński, Wilhelm Ruchacz, Józef Sławiński. Warszawa 1828. Wykonany i wydany w Instytucie Litograficznym Szkolnym. s. nlb.2,XII,nlb.2. opr. oryg. papierowa. 24 cm. format podłużny.

Wymiary kart około 24 x 36 cm.

Zawiera 28 litografowanych map na 14 kartach, wymiary map ok. 20 x 31 cm i mniejsze. Skale map różne.

Błąd w numeracji kart: brak VIII, dwie karty X.

Rzeźba terenu: kreskowanie.

Zawartość:

I, Arabia, Kanaan i okolice za czasów Moiżesza ; Dwanaście pokoleń Israela ; Państwo Dawida i Salomona na królestwa rozerwane / Lit. W. Ruchacz.

II, Państwo Assyriiskie za Salmanazara ; Państwo Perskie za Dariusza Histaspisa ; Państwo Macedońskie czyli zdobycze Alexandra wielkiego ; Królestwa przez rozerwanie państwa Alexandra wielkiego utworzone, a po upadku Thrackiego ugruntowane oraz ich okolice na początku woien punickich / W. Ruchacz Sc.

III, Grecia Pelasgicka ; Grecia i brzegi Azii czasu woyny Trojańskiéy ; Ateny ze swemi portami i murami.

IV, Hellas czyli Grecia czasu wojny peloponneskiey.

V, Italia, Sicilia, Grecia wielka dla obiaśnienia samnickich i punickich woien ; Syrakusy oblężone od Ateńczyków […] / Sew. Oleszczynski s.

VI, Gallie alpejskie czyli cisalpejska i prowincia tudzież Liguria i kray wenecki ; Rzymu okolice / W. Ruchacz Sc.

VII, Roma = Rzym ; Gallia, Hispania oraz Mauritania z Numidią […] / W. Ruchacz Sc.

X [i.e. VIII], Syria, Asia Mnieysza, Thracia, Armenia i inne okoliczne kraje od Rzymian podbite / Lit. W: Ruchacz.

IX, Rzymskiego państwa za Antoninów 161 roku ery chrześciań., część zachodnia łacińska / Józef Sławiński ryt.

X, Rzymskiego państwa za Antoninow 161 roku ery chrzesciańskiey, część wschodnia grecka, Państwo Parthow za Wologesow.

XI, Państwo Rzymskie za Theodosiusza wielkiego roku 395.

XII, Swiat za czasów Justiniana, Nayrozlegléysza starożytnych ziemi znaiomość / Wilhelm Ruchacz Sculpsit.

[XIII], Homer, Hesiod : ziemia okrągła oceanem w koło opłynięta […] ; Herodot : Grecy tworzą sobie wyobrażénié o ziémi podłużnéy ; Mieszkana owalna […] Arystotelesa i wyprawy Alexandra wielkiego / W. Ruchacz Sc.

[XIV], Ziemię Mieszkaną w postaci Chlamydy Eratosthenes […], z Pytheasza, Patroklesa […] Timosthenesa ; Strabo ; Agrippa i August rozmierzoną ziemię skreślili […] ; Ptolemeusz nieco odmienił Marinusa i powtorzył / W. Ruchacz Sc.

Informacje dodatkowe

Rok

1828

Autor

LELEWEL Joachim