ATLAS Tatrzańskiego Parku Narodowego.

ATLAS Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakopane – Kraków 1985. Wydawcy: Tatrzański Park Narodowy & Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział w Krakowie. 32 składane, wielobarwne mapy. opr. oryg. plastikowa. 41 cm.

Poza wymienionymi w spisie treści atlas zawiera mapę “TATRY” w skali 1:10.000 w 14 arkuszach.

SPIS TREŚCI:

1. TATRY – mapa przeglądowa. skala 1:100.000.
2. TATRZAŃSKI PARK NARODOWY – mapa przeglądowa. skala 1:100.000.
3. TATRZAŃSKI PARK NARODOWY – mapa hipsometryczna. skala 1:50.000
4. GEOLOGIA (litografia i stratygrafia) – skala 1:50.000.
5. GEOLOGIA – utwory czwartorzędowe. skala 1:50.000.
6. GEOLOGIA – tektonika. skala 1:50.000.
7. HYDROGEOLOGIA, SPELEOLOGIA. skala 1:50.000.
8. JASKINIE (plany i przekroje wybranych jaskiń). skale różne.
9. GEOMORFOLOGIA. skala 1:30.000.
10. WSPÓŁCZENE PROCESY GEOMORFOLOGICZNE. skala 1:50.000.
11. HYDROGRAFIA. skala 1:50.000.
12. MAPA HYDROCHEMICZNA. skala 1:50.000.
13. KLIMAT I. skala 1:550.000.
14. KLIMAT II. skala 1:130.000 i 1:700.000.
15. GLEBY. skala 1:50.000.
16. ZBIOROWISKA ROŚLINNE. skala 1:50.000.
17. MAPA DRZEWOSTANÓW. skala 1:50.000.
18. ZASIĘGI DRZEW I. skala 1:50.000.
19. ZASIĘGI DRZEW II. skala 1:50.000.
20. WAŻNIEJSZE GRANICE ZASIĘGÓW LASU I KOSODRZEWINY. skala 1:50.000.
21. SYNANTROPIZACJA LASÓW. skala 1:50.000.
22. MAPA PRZEKSZTAŁCEŃ ROŚLINNOŚCI. skala 1:50.000.
23. ZOOGEOGRAFIA. skala 1:100.000.
24. KOMPLEKSOWA MAPA SOZOLOGICZNA I. skala 1:50.000.
25. KOMPLEKSOWA MAPA SOZOLOGICZNA II. skala 1:50.000.
26. TURYSTYKA W UJĘCIU HISTORYCZNYM. skala 1:50.000.
27. TURYSTYKA – STAN AKTUALNY 1984 r. skala 1:50.000.
28. PASTERSTWO. skala 1:50.000.
29. ZŁOŻA, DAWNE GÓNICTWI i PRZEMYSŁ. skala 1:50.000.
30. RATOWNICTWO. skala 1:50.000.
31. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TPN. skala 1:50.000.
32. POZNANIE TATR PRZEZ CZŁOWIEKA. skala 1:50.000.

231.00 

1 w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Rok

1985

Obszar

Karpaty, Tatry, Turystyka górska