BIULETYN Wojewódzkiego Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie. Rok III. Styczeń – Luty 1958. Nr 1-2(25-26).

Redaktor naczelny Zbigniew Turek. Kraków 1958. Liga Ochrony Przyrody. s.16. opr. oryg. papierowa. 22 cm.

Ten numer w całości poświęcony jest ochronie przyrody w Pieninach w kontekście budowy (planowanej) zapory na Dunajcu!!!

Zawiera artykuły:

W sporze o Pieniny (redakcyjny)

Sprawa projektu budowy zapory wodnej na Dunajcu w okolicy Czorsztyna ze stanowiska ochrony przyrody – Tadeusz Szczęsny

Stanowisko Państwowej Rady Ochrony Przyrody w sprawach gospodarki wodnej, a w szczególności w sprawie projektu budowy zapory wodnej na Dunajcu w okolicy Czorsztyna

Ciekawe!!!

25.20 

1 w magazynie

Opis

BIULETYN Wojewódzkiego Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie. Rok III. Styczeń – Luty 1958. Nr 1-2(25-26). Redaktor naczelny Zbigniew Turek. Kraków 1958. Liga Ochrony Przyrody. s.24. opr. oryg. papierowa. 22 cm.

Ten numer w całości poświęcony jest ochronie przyrody w województwie krakowskim.

M. in. o dewastacji dolin rzek Czarnego i Białego Dunajca, Porońca, Białki Tatrzańskiej.

Ciekawe!

Informacje dodatkowe

Rok

1958

Obszar

Karpaty, Podhale, Podtatrze, Tatry