BIULETYN Wojewódzkiego Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie. Rok III. Styczeń – Luty 1958. Nr 1 – 2 (25 – 26).

BIULETYN Wojewódzkiego Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie. Rok III. Styczeń – Luty 1958. Nr 1 – 2 (25 – 26). Redaktor naczelny Zbigniew Turek. Kraków 1958. Liga Ochrony Przyrody. s.24. opr. oryg. papierowa. 22 cm.

Ten numer w całości poświęcony jest ochronie przyrody w województwie krakowskim.

M. in. o dewastacji dolin rzek Czarnego i Białego Dunajca, Porońca, Białki Tatrzańskiej.

Ciekawe!

25.20 

1 w magazynie

Dodatkowe informacje

Rok

1958

Obszar

Karpaty, Podhale, Podtatrze, Tatry