CHROŃMY przyrodę ojczystą. Organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Dwumiesięcznik. Rok XXXI – 1975 – Zeszyt 5.

CHROŃMY przyrodę ojczystą. Organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Dwumiesięcznik. Rok XXXI – 1975 – Zeszyt 5. Redaktor naczelny Włodzimierz Michajłow. s.88. liczne il. składana mapa. plan. opr. oryg. kartonowa 21 cm.

Zeszyt monograficzny, poświęcony speleologii i jaskiniom Tatrzańskiego Parku Narodowego, Beskidów, Gór Świętokrzyskich, Niecki Nidziańskiej i innych terenów.

Zawiera m. in. artykuły:

Ryszard Gradziński – Problemy ochrony jaskiń w Polsce

Marian Pulina – Potrzeby ochrony krasu i jaskiń w Polsce

Zbigniew Rubinowski – Obszary krasowe i jaskinie w Górach Świętokrzyskich i Niecce Nidziańskiej

Adam Szynkiewicz – Ochrona jaskiń okolic Działoszyna

Jerzy Mikuszewski – Jaskinie w Beskidach Zachodnich

Zbigniew Wójcik – Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego

39.90 

1 w magazynie

Dodatkowe informacje

Rok

1975

Obszar

Beskidy, G. Świętokrzyskie, Jaskinie, Karpaty, Kielecczyzna, Ponidzie, SPELEOLOGIA, Tatry