CHROŃMY przyrodę ojczystą. Organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Kraków 1945 – 1994. Wydawcy różni: Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Częstotliwość różna. Objętość poszczególnych zeszytów różna. liczne il. mapy. plany. opr. oryg. kartonowa. 21 cm.

Zeszyty :

Rok I 1945 zeszyt 2/3,

Rok II 1946 nr 1/2, 9/10,

Rok V 1949 nr 9/10,

Rok XI 1955 nr 5, 6,

Rok XII 1956 nr 2, 4, 5,

Rok XIV 1958 nr 1, 3,

Rok XV 1959 nr 1,

Rok XX 1964 nr 5,

Rok XXVII 1971 nr 5,

Rok XXIX 1973 nr 4,

Rok XXX 1974 nr 1,

Rok XXXI 1975 nr 1, 2, 6,

ROK XXII 1976 nr 4,

Rok XXXIV 1978 nr 1, 2, 5 ,6,

Rok XXXV 1979 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Rok XXXVI 1980 nr 3, 4,

Rok XXXVII 1981 nr 1, 2, 3, 4, 6,

Rok XLIV 1988 nr 4, 5,

Rok XLVII 1991 nr 1-2, 3, 4, 5, 6,

Rok L 1994 nr 1,

każdy zeszyt w cenie:

12.60 

30 w magazynie

Opis

CHROŃMY przyrodę ojczystą. Organ Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Kraków 1945 – 1994. Wydawcy różni: Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Częstotliwość różna. Objętość poszczególnych zeszytów różna. liczne il. mapy. plany. opr. oryg. kartonowa. 21 cm.

Zeszyty :

Rok I 1945 zeszyt 2/3,

Rok II 1946 nr 1/2, 9/10,

Rok V 1949 nr 9/10,

Rok XI 1955 nr 5, 6,

Rok XII 1956 nr 2, 4, 5,

Rok XIV 1958 nr 1, 3,

Rok XV 1959 nr 1,

Rok XX 1964 nr 5,

Rok XXVII 1971 nr 5,

Rok XXIX 1973 nr 4,

Rok XXX 1974 nr 1,

Rok XXXI 1975 nr 1, 2, 6,

ROK XXII 1976 nr 4,

Rok XXXIV 1978 nr 1, 2, 5 ,6,

Rok XXXV 1979 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Rok XXXVI 1980 nr 3, 4,

Rok XXXVII 1981 nr 1, 2, 3, 4, 6,

Rok XLIV 1988 nr 4, 5,

Rok XLVII 1991 nr 1-2, 3, 4, 5, 6,

Rok L 1994 nr 1,

każdy zeszyt w cenie:

Informacje dodatkowe

Obszar

inne, Karpaty, Sudety