De Re Metallica libri XII.

Bazylea 1556. s.597. skas. piecz. bibliot. liczne il. (miedzioryty). opr. pł. oryg. tłoczenia i złocenia na licu oprawy i na grzbiecie. 23 cm.

Reedycja wydana w Moskwie w roku 1962, w języku rosyjskim.

Dzieło Georgiusa Agricoli napisane w 1550 r., a wydane w Bazylei w 1556 r., po śmierci autora.

Zawiera kompendium wiedzy o górnictwie oraz metalurgii.

Poświęcone jest geologii złóż, sposobom wymierzania pól górniczych, kruszenia skał, stosowanym w górnictwie narzędziom i urządzeniom, hutnictwu oraz zawiera opis profesji górników i hutników. Zawiera wiele rycin przedstawiających ówczesne maszyny, sposoby pracy, jak i samych górników i hutników.

Przez dwa wieki De Re Metallica określana było jako Biblia górnictwa.

W 1912 w Mining Magazine ukazało się angielskie tłumaczenie dzieła w przekładzie Herberta Hoovera, późniejszego prezydenta USA.

W Polsce ukazało się tłumaczenie z języka czeskiego, wydane przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze w 2000 r. w nakładzie 500 egzemplarzy.

Uchodzi za najważniejsze dzieło Agricoli.

84.00 

1 w magazynie

Kategoria:

Opis

AGRICOLA Georgius, De Re Metallica libri XII. Bazylea 1556. s.597. skas. piecz. bibliot. liczne il. (miedzioryty). opr. pł. oryg. tłoczenia i złocenia na licu oprawy i na grzbiecie. 23 cm.

Reedycja wydana w Moskwie w roku 1962, w języku rosyjskim.

Dzieło Georgiusa Agricoli napisane w 1550 r., a wydane w Bazylei w 1556 r., po śmierci autora.

Zawiera kompendium wiedzy o górnictwie oraz metalurgii.

Poświęcone jest geologii złóż, sposobom wymierzania pól górniczych, kruszenia skał, stosowanym w górnictwie narzędziom i urządzeniom, hutnictwu oraz zawiera opis profesji górników i hutników. Zawiera wiele rycin przedstawiających ówczesne maszyny, sposoby pracy, jak i samych górników i hutników.

Przez dwa wieki De Re Metallica określana było jako Biblia górnictwa.

W 1912 w Mining Magazine ukazało się angielskie tłumaczenie dzieła w przekładzie Herberta Hoovera, późniejszego prezydenta USA.

W Polsce ukazało się tłumaczenie z języka czeskiego, wydane przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze w 2000 r. w nakładzie 500 egzemplarzy.

Uchodzi za najważniejsze dzieło Agricoli.

Informacje dodatkowe

Rok

1556, 1962

Autor

Agricola Georgius