Die LEUTSCHAUER CHRONIK des CASPAR HAIN in Auszügen zusammen gestellt und mit Bildern versehen von Fritzi Mally.

HAIN Caspar, Die LEUTSCHAUER CHRONIK des CASPAR HAIN in Auszügen zusammen gestellt und mit Bildern versehen von Fritzi Mally. Prag Amsterdam Berlin Wien 1943. Volk und Reich Verlag. s.93. liczne il. opr. oryg. kartonowa ozdobna twarda. 26 cm.

Oryginał kroniki spisany został w XVII wieku. Jej autor Caspar Hain (urodzony w 1632 roku, zmarł w 1687 roku), był obywatelem miasta Lewoczy i rektorem tamtejszej słynnej szkoły ewangelickiej (gimnazjum). Kronikarz pełnił również funkcję miejskiego sędziego i senatora. W swoim dziele umieścił szereg cennych historycznie informacji, tak o samym mieście, jak i o całym Spiszu. Z książki tej przywołuje się najczęściej malowniczy opis smoka grasującego w okolicy, ale Hain wspomina także o trzęsieniu ziemi (pierwszy opis tatrzańskiego trzęsienia, choć wywołany według Haina przez rzeczonego smoka) i wielkiej powodzi z 1662 roku. (cytowane za: Żarowska Izba Historyczna).

W literaturze powtarzana jest nieraz wiadomość (pochodząca z kroniki lewockiej Kaspra Haina), że 6 VIII 1662 było w Tatrach silne trzęsienie ziemi, którego centrum miało być na Sławkowskim Szczycie.  Spowodować miało wielkie obrywy skalne i lawiny kamienne, co jakoby obniżyło o 300 m wysokość S.S., do owego czasu rzekomo najwyższego w Tatrach. Wiadomość o takim obniżeniu się Sławkowskiego Szczytu jest czystym domysłem, niczym nie potwierdzonym. (cyt. za WET WHP).

Stan idealny!!!

Niezmiernie rzadkie w handlu antykwarycznym!!!

672.00 

1 w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Obszar

Karpaty, Liptów, Podtatrze, Spisz, Tatry

Rok

1943