DZIEJE narodu i państwa polskiego.

DZIEJE narodu i państwa polskiego. Kraków Warszawa 1987 – 1991. Krajowa Agencja Wydawnicza. opr. oryg. kartonowa. 27 cm.

Seria wydawnicza, każdy zeszyt o objętości kilkudziesięciu stron, bogato ilustrowany, często z mapami.

Oferuję następujące zeszyty:

Seria I:

1.   Od Prasłowian do Polaków – Jerzy Strzelczyk
4.   Cedynia, Niemcza, Głogów, Krzyszków – Karol Olejnik
5.   Przerwany hejnał – Tomasz Jasiński
6.   Testament Krzywoustego – Andrzej Jureczko
8.   Łokietkowe czasy – Henryk Samsonowicz
12. Koncyliaryści, Heretycy i schizmatycy – Jadwiga Krzyżaniakowa
14. Wojna trzynastoletnia – Marian Biskup
15. Nauk przemożnych perła – Feliks Kiryk
17. W cieniu katedr i zamków – Michał Rożek
18. Rady Kallimacha – Krzysztof Baczkowski

Seria II:

20. Dogonić Europę – Andrzej Wyczański
21. Spory królów ze szlachtą w złotym wieku – Anna Sucheni-Grabowska
22. Wielkie bezkrólewia – Stanisław Płaza
23. Król i kanclerz – Stanisław Grzybowski
24. Rokosz Zebrzydowskiego – Henryk Wisner
27. Wojny kozackie w dawnej Polsce – Zbigniew Wojcik
30. Epizod reformacyjny – Wacław Urban
34. O skutecznym rad sposobie – Henryk Olszewski
40. Naczelnik w sukmanie – Andrzej Zahorski

Seria III:

41. Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej – Zofia Zielińśka
42. Polska zniewolona 1795 – 1806 – Stanisław Grodziski, Eligiusz Kozłowski
43. Małe państwo wielkich nadziei – Barbara Grochulska
44. Od Kongresu Wiedeńskiego do Nocy Listopadowej – Jerzy Skowronek
45. Powstanie Listopadowe – Tadeusz Łepkowski
46. Wielka Emigracja po Powstaniu Listopadowym – Jerzy Zdrada
47. Od konspiracji do kapitulacji – Jerzy Skowronek
48. Za Waszą i naszą wolność – Marian Zgórniak
49. Powstanie Styczniowe – Stefan Kieniewicz
50. Początki cywilizacji przemysłowej na ziemiach polskich – Juliusz Łukasiewicz
51. Społeczeństwo polskie 1864 – 1914 – Ireneusz Ihnatowicz
52. Swobody fabryk i ziemi – Jerzy Myśliński
53. Od Stojałowskiego do Witosa – Andrzej Zakrzewski
54. Rok 1905 – Feliks Tych
55. Przetrwać nad Wartą 1815 – 1914 – Witold Jakóbczyk
56. Galicja 1859 – 1914 Polski Piemont? – Józef Buszko
57. Wygrać Polskę 1914 – 1918
58. Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej – Andrzej Garlicki
59. Rządy Sejmy 1921 1926 – Tomasz Nałęcz
60. Z Sulejówka do Belwederu – Andrzej Garlicki
62. Ostatnie lata Polski niepodległej – Paweł Wieczorkiewicz
63. Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej – Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski
64. Kultura Drugiej Rzeczypospolitej – Daria Nałęcz,

każdy zeszyt w cenie:

12.60 

59 w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Rok

1987, 1991