GORCE “2 w 1”. Mapa turystyczna 1:35.000.

Piwniczna-Zdrój /brw/. Agencja Wydawnicza WiT. Całość w plastikowym etui.

Mapa Gorców jest pierwszą mapką w skali 1:35 000. Jest dwuczęściowa, zawiera dużo praktycznych i potrzebnych informacji.

1) Gorce Wschodnie – (część I)

Plan Krościenka 12 500

Mapa krajoznawcza regionu

Mapa przestrzenna Pasma Lubania

Informator turystyczny

Panoramy

Pierwsza mapa przedstawia część wschodnią Gorców. Granicę arkusza wyznaczają na północy Mszana Dolna, na zachodzie Raba Wyżna, na zachodzie Ochotnica Górna i na północy Nowy Targ.

Na mapie zaznaczono dokładnie przebieg znakowanych szlaków turystycznych z czasem przejścia, znakowanych szlaków o charakterze lokalnym, szlaki narciarskie, konne, rowerowe, przebieg wszystkich rodzajów linii komunikacyjnych oraz granice parku narodowego.

Z boku zamieszczono sposoby oznaczania szlaków w terenie.

Na rewersie znajduje się krótki przewodnik po gorczańskich kwiatach z pięknymi fotografiami niektórych gatunków. “Są wśród nich okazałe byliny, które zauważy każdy turysta oraz drobne rośliny, na które zwróci uwagę tylko uważny obserwator.” Zamieszczono również mapę krajoznawczą regionu i mapę przestrzenną. Bardzo przydatnym dodatkiem jest 6 fotograficznych panoram ze szczytów Gorców: Lubania, Gorca, Jaworzyny Kamienickiej, Mogielicy, Jaworzynki i Polany Gorc Kamienicki.

W dolnej części arkusza zamieszczono informator krajoznawczy z opisami ważniejszych miejscowości i fotografiami z atrakcyjnych miejsc. Obok z prawej strony umieszczono plan Krościenka w skali 1:12 500 natomiast z lewej strony znalazły się praktyczne telefony: alarmowe, informacyjne i do schronisk.

2) Gorce Zachodnie – (część II)

Mapa poglądowa (punktacja GOT wg regulaminu)

Plan Mszany Dolnej 1:15 000

Plan Nowego Targu 1:15 000

Plan Rabki-Zdrój 1:15 000

Mapa przestrzenna zachodniej części Gorców

Informator turystyczny

Panoramy

Na drugiej mapce przedstawiono teren od Mszany Górnej i Łopusznej na zachodzie, do Łącka na wschodzie, Słopnic na północy i Czorsztyna, Krościenka na południu.

Rewers zawiera krótką charakterystykę Gorców: granice, klimat wody, geologię, historię, florę i faunę itp. Tekst uzupełniono ciekawymi fotografiami z atrakcyjnych miejsc. Obok znajduje się krótki opis Gorczańskiego Parku Narodowego i regulamin. Poniżej umieszczono mapkę, która pomoże zaplanować wycieczkę. Zawiera czasy przejścia, odległości pomiędzy miejscowościami w kilometrach oraz punkty GOT – ilość punktów uzyskanych za przejście danego odcinka szlaku w odpowiednim kierunku (góra,dół). W powiększeniu pokazano szlaki turystyczne w okolicy schroniska na Turbaczu. Po prawej stronie znajduja się trzy plany miast: Maszany Dolnej, Nowego Targu i Rabki-Zdroju w skali 1:15000. Dużo miejsca poświęcono na informator krajoznawczy, w którym opisano miejscowości i pokazano ciekawe zdjęcia. Stałym elementem są panoramy, które w barwny sposób pokazują najważniejsze szczyty (Panorama z okien schroniska na Turbaczu, Panorama z okolic schroniska na Maciejowej, Panorama z polany Zielenica.)

12.60 

9 w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Obszar

Gorce, Karpaty, NARCIARSTWO, Turystyka górska