GÓRY Huculszczyzny. Przewodnik, który łączy.

GÓRY Huculszczyzny. Przewodnik, który łączy. Pod redakcją Andrzeja Wielochy. Kraków 2006. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK. s.223. liczne il. mapy. panoramy. opr. oryg. kartonowa. 21 cm.

Ze wstępu:

“Huculszczyznę odkrywano już wielokrotnie. Odkrywali ją Polacy i odkrywali ją Ukraińcy, jak dotychczas niestety najczęściej osobno. Chcielibyśmy, aby nasz przewodnik był pierwszym krokiem do wspólnego jej odkrywania na nowo. Wspólnego, to znaczy takiego, w którym nic się nie pomija i nic nie przemilcza, a Huculszczyznę i jej historie traktuje jako integralna całość i swego rodzaju wspólne dziedzictwi, z którego moga byc dumni i czerpać inspirację Ukraińcy, Polacy, Rumuni, Żydzi, Austriacy i wszyscy, którzy z tą krainą i zamieszkującymi ja ludźmi czują emocjonalny związek”.

“Chcemy także, żeby nasz przewodnik ukazując niepowtarzalna wartość tej krainy, zachęcał też do wspólnych wysiłków na rzecz ochrony unikatowego środowiska przyrodniczo-kulturowego Huculszczyzny, do wspólnych starań i pracy nad zachowaniem jej dla przyszłych pokoleń”.

Spis treści:

Wojciech Krukar, O górach Huculszczyzny.

Położenie
Budowa geologiczna i morfologia
Rzeźba
Hydrografia
Klimat
Charakterystyka pasm górskich

Jurij Nesteruk, Przyroda.

Szata roślinna
Świat zwierzęcy
Dzieje badań przyrodniczych
Dzieje ochrony przyrody

Andrzej Wielocha, O Huculszczyźnie.

Mapa Huculszczyzny
Rodowód Huculszczyzny
Pochodzenie nazwy “Hucuł”
Wybrane zagadnienia z historii
Poznawanie Huculszczyzny

Wybór tras turystycznych.

Grygoryj Melnyk, Trasy 1-9
Wojciech Krukar, Trasy 1-2

Mateusz Troll, Izabela Sitko, Pasterstwo.

Urszula Janicka-Krzywda, Poloniny pełne czarów.

Włodzimierz Witkowski, Architektura Huculszczyzny.

Architektura świecka
architektura sakralna

Urszula Janicka-Krzywda, Strój huculski.

Justyna Cząstka, Muzyka Huculszczyzny.

Urszula Janicka-Krzywda, Tropami karpackich opryszków.

Jerzy Kapłon, Dzieje turystyki i zagospodarowania turystycznego.

Słownik wybranych miejscowości.

Wybór bibliografii.

Informacje praktyczne.

Brak pozycji w magazynie. Zapytaj o dostępność i cenę. Tel. 502 397 162

78.75 

Brak w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Rok

2006

Obszar

Beskidy Wschodnie, HUCULSZCZYZNA, Karpaty, Turystyka górska