GÓRY – Literatura – Kultura. Tom 12.

Pod redakcją Ewy Grzędy. Wrocław 2018. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. s.449. liczne il., w tym wielobarwne. opr. oryg. kartonowa. 24 cm.

Zawiera m. in.:

Jan Pacholski – Od relacji z wypraw do przewodnika – początki karkonoskich poradników dla podróżnych na przełomie XVIII i XIX wieku.

Michael Wedekind, „Po co ten człowiek tam na górze?”. O politycznym wykorzystaniu przeżyć górskich.

Miloš Řeznik – Przekroczenie granicy. Romantyczna podróż i próba pruskości w okresie przedmarcowym – Wacslawa Wladiwoja Tomka wędrówki po pograniczu śląsko-czeskim.

Jacek Kolbuszewski – Z dziejów tematyki górskiej w literaturze czeskiej. Františk Palacky i Milota Zdirad Polak.

Ewa Grzęda – Romantyczne wędrówki Polaków po Szwajcarii Saskiej.

Włodzimierz Toruń – Alpy w twórczości Zygmunta Krasińskiego.

Renata Gadamska-Serafin – Michała Andrzejkowicza-Butowta odkrywanie gór Kaukazu.

Ewa Kolbuszewska – Cepry w górach. Turystyka masowa w krzywym zwierciadle (do lat siedemdziesiątych XX wieku).

Patrice M. Dabrowski – Wciąż terra incognita? Turystyka górska w Karpatach Wschodnich w okresie autonomii galicyjskiej.

Jerzy Kapłon – Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie.

Małgorzata Łoboz – Błogosławiony widok i architektura pustelni. Stefana Żeromskiego epizod z dziejów szlaku na Kalatówki.

Justyna Bajda – W naszej letniej stolicy… Satyra Ludwika Szczepańskiego na młodopolskich turystów w Tatrach.

Katarzyna Tałuć – Górska wędrówka w służbie wychowania „nowego” człowieka w dwudziestoleciu międzywojennym.

Krystyna Heska-Kwaśniewicz – „Góry to naisto najszlachetniejsze dzieło Boże”. O Złotej wolności Zofii Kossak.

Anna Pigoń – Literacka nieśmiertelność sióstr Lidy i Marzeny Skotnicówien.

Dorota Heck – Wojciecha Kudyby Gorce Pana.

Kai Reinhart – Incognito przez kraj przyjaciół. Nielegalni wspinacze z NRD w Związku Radzieckim.

Jacek Kolbuszewski – Potopu świata fale i Mer de Glace. O pewnym sposobie obrazowania górskiego pejzażu.

Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz – Opis jednej podróży. W Górach Olbrzymich Stanisława Bełzy.

79.80 

1 w magazynie

Dodatkowe informacje

Rok

2018

Obszar

Alpinizm, Alpy, Beskidy, Czarnohora, Gorce, HUCULSZCZYZNA, Karpaty, NARCIARSTWO, Podhale, Podtatrze, Sudety, Taternictwo, Tatry, Turystyka górska, Wspinanie, Karkonosze, Karpaty Wschodnie