HISTORIA Scepusii. Vol. I. Dzieje Spisza I.

Redakcja naukowa Martin Homza i Stanisław A. Sroka. Bratislava Kraków 2009. Wydawcy: Katedra slovenskych dejin UK FiF Bratislava & Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków. s.661. liczne il. mapy. opr. oryg. kartonowa twarda. 31 cm.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

SPISZ – UWARUNKOWANIA FIZYCZNOGEOGRAFICZNE

Marek Skawiński, Spisz – Uwarunkowania fizycznogeograficzne
Topografia
Podział fizycznogeograficzny Spisza
Przyroda nieożywona
Klimat
Hydrografia
Wybór literatury

PRZYRODA, FAUNA i FLORA na SPISZU

Dusan Bevilaqua, Z dziejów przyrody i krajobrazu oraz ich ochrony na Spiszu
Milan Barlog, Cenna flora i fauna Spisza
Wykorzystana literatura

SPISZ w PRADZIEJACH i OKRESIE PROTOHISTORYCZNYM (DO PRZEŁOMU ER)

Marian Sojak (recenzował Michał Parczewski)
Wstęp
Paleolit i mezolit
Neolit i eneolit
Epoka brązu
Epoka żelaza
Spisz w okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów (I-VI w.) oraz we wczesnym średniowieczu (VII- XII/XIII w.)
Wybór wykorzystanej literatury

DZIEJE WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO SPISZA

Martin Homza (recenzował Henryk Ruciński i Stanisław A. Sroka)
Sytuacja polityczna Spisza do początków XIV w.
Rozwój stosunków osadniczo-etnicznych na Spiszu we wczesnym średniowieczu
Rozwój administracyjny i polityczny Spisza we wczesnym średniowieczu
Początki chrześcijaństwa na Spiszu
Kultura na Spiszu we wczesnym średniowieczu
Osobistości Spisza we wczesnym średniowieczu (wybór)
Wybór wykorzystanej literatury

DZIEJE PÓŹNOŚREDNIOWIECZNEGO SPISZA

Henryk Ruciński (Tłumaczył i recenzował Martin Homza)
Polityczne dzieje Spisza w późnym średniowieczu
Społeczno-administracyjna struktura Spisza w późnym średniowieczu
Stosunki etniczne na Spiszu w późnym średniowieczu
Struktury gospodarcze Spisza w późnym średniowieczu
Struktury kościelne na Spiszu w późnym średniowieczu
Kultura i sztuka na Spiszu w późnym średniowieczu

Michał Simkovic, Zamki i warownie szlacheckie na Spiszu w średniowieczu i u progu ery nowożytnej

Juraj Sedivy, Kultura pisana na Spiszu w średniowieczu
Osobistości późnośredniowiecznego Spisza (wybór)
Wybór wykorzystanej literatury

DODATKI

Mały słownik najważniejszych terminów z dziejów średniowiecznego Spisza
Wykaz panów lub wojewodów Spisza, spiskich żupanów i podżupanów do 1526 r.
Wykaz polskich starostów w latach 1412-1526
Wykaz prepozytów spiskich
Wykaz opatów klasztoru Panny Marii w Szczawniku Spiskim
Wykaz preceptorów generalnych zakonu antonitow prowincji węgierskiej i sławońskiej w Drawcach
Wykaz przeorów i innych hierarchów klasztorów kartuzów na Spiszu
Wykaz przełożonych klasztoru kanoników Grobu świętego w Lendaku
Wykaz nazw miejscowości Spisza
Nieistniejące już średniowieczne miejscowości Spisza
Wykaz patrociniów Spisza
Wybór najważniejszych wykorzystanych źródeł i ich edycji
Genealogie średniowiecznych władz Kotliny Karpackiej
Wykaz skrótów
Pochodzenie wykorzystanych ilustracji
Indeks

483.00 

1 w magazynie

Kategoria:

Opis

HISTORIA Scepusii. Vol. I. Dzieje Spisza I. Redakcja naukowa Martin Homza i Stanisław A. Sroka. Bratislava Kraków 2009. Wydawcy: Katedra slovenskych dejin UK FiF Bratislava & Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków. s.661. liczne il. mapy. opr. oryg. kartonowa twarda. 31 cm.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

SPISZ – UWARUNKOWANIA FIZYCZNOGEOGRAFICZNE

Marek Skawiński, Spisz – Uwarunkowania fizycznogeograficzne
Topografia
Podział fizycznogeograficzny Spisza
Przyroda nieożywona
Klimat
Hydrografia
Wybór literatury

PRZYRODA, FAUNA i FLORA na SPISZU

Dusan Bevilaqua, Z dziejów przyrody i krajobrazu oraz ich ochrony na Spiszu
Milan Barlog, Cenna flora i fauna Spisza
Wykorzystana literatura

SPISZ w PRADZIEJACH i OKRESIE PROTOHISTORYCZNYM (DO PRZEŁOMU ER)

Marian Sojak (recenzował Michał Parczewski)
Wstęp
Paleolit i mezolit
Neolit i eneolit
Epoka brązu
Epoka żelaza
Spisz w okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów (I-VI w.) oraz we wczesnym średniowieczu (VII- XII/XIII w.)
Wybór wykorzystanej literatury

DZIEJE WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO SPISZA

Martin Homza (recenzował Henryk Ruciński i Stanisław A. Sroka)
Sytuacja polityczna Spisza do początków XIV w.
Rozwój stosunków osadniczo-etnicznych na Spiszu we wczesnym średniowieczu
Rozwój administracyjny i polityczny Spisza we wczesnym średniowieczu
Początki chrześcijaństwa na Spiszu
Kultura na Spiszu we wczesnym średniowieczu
Osobistości Spisza we wczesnym średniowieczu (wybór)
Wybór wykorzystanej literatury

DZIEJE PÓŹNOŚREDNIOWIECZNEGO SPISZA

Henryk Ruciński (Tłumaczył i recenzował Martin Homza)
Polityczne dzieje Spisza w późnym średniowieczu
Społeczno-administracyjna struktura Spisza w późnym średniowieczu
Stosunki etniczne na Spiszu w późnym średniowieczu
Struktury gospodarcze Spisza w późnym średniowieczu
Struktury kościelne na Spiszu w późnym średniowieczu
Kultura i sztuka na Spiszu w późnym średniowieczu

Michał Simkovic, Zamki i warownie szlacheckie na Spiszu w średniowieczu i u progu ery nowożytnej

Juraj Sedivy, Kultura pisana na Spiszu w średniowieczu
Osobistości późnośredniowiecznego Spisza (wybór)
Wybór wykorzystanej literatury

DODATKI

Mały słownik najważniejszych terminów z dziejów średniowiecznego Spisza
Wykaz panów lub wojewodów Spisza, spiskich żupanów i podżupanów do 1526 r.
Wykaz polskich starostów w latach 1412-1526
Wykaz prepozytów spiskich
Wykaz opatów klasztoru Panny Marii w Szczawniku Spiskim
Wykaz preceptorów generalnych zakonu antonitow prowincji węgierskiej i sławońskiej w Drawcach
Wykaz przeorów i innych hierarchów klasztorów kartuzów na Spiszu
Wykaz przełożonych klasztoru kanoników Grobu świętego w Lendaku
Wykaz nazw miejscowości Spisza
Nieistniejące już średniowieczne miejscowości Spisza
Wykaz patrociniów Spisza
Wybór najważniejszych wykorzystanych źródeł i ich edycji
Genealogie średniowiecznych władz Kotliny Karpackiej
Wykaz skrótów
Pochodzenie wykorzystanych ilustracji
Indeks

Informacje dodatkowe

Rok

2009

Obszar

Karpaty, Podtatrze, Spisz, Tatry