HUCULI Mountains.

Edited by Andrzej Wielocha. Kraków 2006. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK. s.223. liczne il. mapy. panoramy. opr. oryg. kartonowa. 21 cm.

Angielskojęzyczna wersja przewodnika: GÓRY Huculszczyzny. Przewodnik, który łączy.

Ze wstępu do wydania polskiego:

„Huculszczyznę odkrywano już wielokrotnie. Odkrywali ją Polacy i odkrywali ją Ukraińcy, jak dotychczas niestety najczęściej osobno. Chcielibyśmy, aby nasz przewodnik był pierwszym krokiem do wspólnego jej odkrywania na nowo. Wspólnego, to znaczy takiego, w którym nic się nie pomija i nic nie przemilcza, a Huculszczyznę i jej historie traktuje jako integralna całość i swego rodzaju wspólne dziedzictwi, z którego moga byc dumni i czerpać inspirację Ukraińcy, Polacy, Rumuni, Żydzi, Austriacy i wszyscy, którzy z tą krainą i zamieszkującymi ja ludźmi czują emocjonalny związek”.

„Chcemy także, żeby nasz przewodnik ukazując niepowtarzalna wartość tej krainy, zachęcał też do wspólnych wysiłków na rzecz ochrony unikatowego środowiska przyrodniczo-kulturowego Huculszczyzny, do wspólnych starań i pracy nad zachowaniem jej dla przyszłych pokoleń”.

Spis treści wydania polskiego:

Wojciech Krukar, O górach Huculszczyzny.

Położenie
Budowa geologiczna i morfologia
Rzeźba
Hydrografia
Klimat
Charakterystyka pasm górskich

Jurij Nesteruk, Przyroda.

Szata roślinna
Świat zwierzęcy
Dzieje badań przyrodniczych
Dzieje ochrony przyrody

Andrzej Wielocha, O Huculszczyźnie.

Mapa Huculszczyzny
Rodowód Huculszczyzny
Pochodzenie nazwy „Hucuł”
Wybrane zagadnienia z historii
Poznawanie Huculszczyzny

Wybór tras turystycznych.

Grygoryj Melnyk, Trasy 1-9
Wojciech Krukar, Trasy 1-2

Mateusz Troll, Izabela Sitko, Pasterstwo.

Urszula Janicka-Krzywda, Poloniny pełne czarów.

Włodzimierz Witkowski, Architektura Huculszczyzny.

Architektura świecka
architektura sakralna

Urszula Janicka-Krzywda, Strój huculski.

Justyna Cząstka, Muzyka Huculszczyzny.

Urszula Janicka-Krzywda, Tropami karpackich opryszków.

Jerzy Kapłon, Dzieje turystyki i zagospodarowania turystycznego.

Słownik wybranych miejscowości.

Wybór bibliografii.

Informacje praktyczne.

48.30 

1 w magazynie

Kategoria:

Opis

HUCULI Mountains. Edited by Andrzej Wielocha. Kraków 2006. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK. s.223. liczne il. mapy. panoramy. opr. oryg. kartonowa. 21 cm.
Angielskojęzyczna wersja przewodnika: GÓRY Huculszczyzny. Przewodnik, który łączy.
Ze wstępu do wydania polskiego:

„Huculszczyznę odkrywano już wielokrotnie. Odkrywali ją Polacy i odkrywali ją Ukraińcy, jak dotychczas niestety najczęściej osobno. Chcielibyśmy, aby nasz przewodnik był pierwszym krokiem do wspólnego jej odkrywania na nowo. Wspólnego, to znaczy takiego, w którym nic się nie pomija i nic nie przemilcza, a Huculszczyznę i jej historie traktuje jako integralna całość i swego rodzaju wspólne dziedzictwi, z którego moga byc dumni i czerpać inspirację Ukraińcy, Polacy, Rumuni, Żydzi, Austriacy i wszyscy, którzy z tą krainą i zamieszkującymi ja ludźmi czują emocjonalny związek”.

„Chcemy także, żeby nasz przewodnik ukazując niepowtarzalna wartość tej krainy, zachęcał też do wspólnych wysiłków na rzecz ochrony unikatowego środowiska przyrodniczo-kulturowego Huculszczyzny, do wspólnych starań i pracy nad zachowaniem jej dla przyszłych pokoleń”.

Spis treści wydania polskiego:

Wojciech Krukar, O górach Huculszczyzny.

Położenie
Budowa geologiczna i morfologia
Rzeźba
Hydrografia
Klimat
Charakterystyka pasm górskich

Jurij Nesteruk, Przyroda.

Szata roślinna
Świat zwierzęcy
Dzieje badań przyrodniczych
Dzieje ochrony przyrody

Andrzej Wielocha, O Huculszczyźnie.

Mapa Huculszczyzny
Rodowód Huculszczyzny
Pochodzenie nazwy „Hucuł”
Wybrane zagadnienia z historii
Poznawanie Huculszczyzny

Wybór tras turystycznych.

Grygoryj Melnyk, Trasy 1-9
Wojciech Krukar, Trasy 1-2

Mateusz Troll, Izabela Sitko, Pasterstwo.

Urszula Janicka-Krzywda, Poloniny pełne czarów.

Włodzimierz Witkowski, Architektura Huculszczyzny.

Architektura świecka
architektura sakralna

Urszula Janicka-Krzywda, Strój huculski.

Justyna Cząstka, Muzyka Huculszczyzny.

Urszula Janicka-Krzywda, Tropami karpackich opryszków.

Jerzy Kapłon, Dzieje turystyki i zagospodarowania turystycznego.

Słownik wybranych miejscowości.

Wybór bibliografii.

Informacje praktyczne.

Informacje dodatkowe

Rok

2006

Obszar

Beskidy Wschodnie, HUCULSZCZYZNA, Karpaty, Turystyka górska