KWARTALNY Biuletyn Informacyjny Delegata Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do spraw Ochrony Przyrody

Kraków 1936-1937.

Zeszyty: Rok VI 1936 numery 1/2, 3, 4, Rok VII 1937 numer 4.

W każdym zeszycie informacje o parkach narodowych, rezerwatach i ogólnej ochronie przyrody.

84.00 

1 w magazynie

Dodatkowe informacje

Obszar

G. Świętokrzyskie, Karpaty, Kielecczyzna, Tatry