Mickiewicz. Encyklopedia.

RYMKIEWICZ Jarosław Marek Siwicka Dorota Witkowska Alina Zielińska Marta, Mickiewicz. Encyklopedia. Redakcja naukowa i wybór ilustracji Helena Żytkowicz. Warszawa 2010. Świat Książki. s.687. liczne il. liczne mapy, plany.opr. oryg. kartonowa twarda. 25 cm.

Mickiewicz. Encyklopedia czworga mickiewiczologów z Instytutu Badań Literackich PAN: Jarosława Marka Rymkiewicza, Doroty Siwickiej, Aliny Witkowskiej i Marty Zielińskiej jest dziełem zupełnie nowego typu. (…) Ta licząca blisko 700 stron książka zbudowana z ułożonych alfabetycznie haseł przypomina współczesne megalopolie – nie ma centrum ani granic, rozrasta się we wszystkich kierunkach, wchłaniając całe dorzecza dawnych i nowych badań. Przeczytamy w niej na przykład o tym, co poeta lubił jeść i w jakim stylu hrabina Puttkamerowa urządziła swój buduar, ile lip okalało altanę Maryli w tuhanowickim parku i w której dokładnie celi siedział Mickiewicz u bazylianów, jaki był rodowód jego herbu i jak potoczyły się losy jego braci, i ta wiedza będzie równie ważna jak bardziej standardowe kwestie, których także w książce nie brakuje. (…) W najlepszych hasłach Mickiewicz. Encyklopedii można przeczytać nie tylko o tym, co wiemy, a czego nie, ale też zobaczyć, jak zmyślenie miesza się z prawdą, a wyobraźnia z pamięcią, by dać początek wiedzy. Bo innej wiedzy nie ma.

168.00 

1 w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Rok

2010