NARCIARSTWO w P.T.T. 1938-1939.

/bmw brw/. bwyd. s.66. liczne il. mapa. opr. oryg. kartonowa. 15 cm.

Zawiera m. in. następujące rozdziały:

Spis Sekcyj Narciarskich w P. T. T.
Polskie Tow. Tatrzańskie.
Jak zostać członkiem P. T. T. i jego Sekcyj Narciarskich.
Ulgi i przywileje członków P. T. T.
St. J. – Narciarstwo – królewski sport.
A. Lenkiewicz – Co nam daje turystyka narciarska?
Spisz, Orawa i Czadeckie.
M. Świerczyński – Harcerze na śnieżnym szlaku.
K. Sosnowski – Turystyczne tereny na Zaolziu.
Sprzęt narciarski, jego wybór i konserwacja.
Wykaz Oddziałów P. T. T. z Kołami i Delegaturami.
Górska Odznaka Turystyczna P. T. T.
Spis przewodników tatrzańskich.
Wykaz schronisk, stacyj turystycznych oraz schronisk P. T. T. na obszarze Tatr i Karpat.
Schroniska innych Towarzystw.
Schroniska i stacje turystyczne T. K. N.
Kolejki leśne Beskidów Wschodnich.
Program zawodów F. I. S. w Zakopanem.
Program imprez S. N. Oddziału warszawskiego P. T. T.
Połączenia kolejowe Warszawy z terenami narciarskimi.
Program imprez S. N. Oddziału drohobyckiego P. T. T.
Program imprez S. N. Oddziału lwowskiego P. T. T.

168.00 

1 w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Rok

1938

Obszar

Beskidy, Beskidy Wschodnie, Bieszczady, Czarnohora, Gorgany, Karpaty, NARCIARSTWO, Tatry, Turystyka górska