PAMIĘTNIK Fizyjograficzny. Zeszyt pierwszy. Tom I-II. 1881 – 1882.

PAMIĘTNIK Fizyjograficzny. Zeszyt pierwszy. Tom I-II. 1881 – 1882. Redaktor wyboru  Antoni Kleczkowski. Warszawa 1955. Wydawnictwa Geologiczne. wyd.1. s.188. liczne il. wielobarwne mapy pod opaską. opr. oryg. kartonowa. 24 cm.

Seria wydawnicza: Archiwum Geologii Polski.

Archiwum Geologii Polski zawiera wybór artykułów z: Chemika Polskiego, Pamiętnika Fizjograficznego, Kosmosu, Pamiętnika Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Wszechświata i innych publikacji.

Na okładce tytuł: Pamiętnik Fizjograficzny. Zeszyt 1.

Zawiera m. in. nast. prace:

O utworach trzeciorzędowych guberni Lubelskiej – J. Trejdosiewicz

Krótkie sprawozdanie z badań geologicznych dokonanych latem 1882 r. w guberni Kieleckiej – A. Michalski

Zwierzęta zaginione (dyluwijalne) – A. Ślósarski

O badaniach geologicznych , dokonanych w guberni Kieleckiej i Radomskiej w ciągu lata roku 1880 – W. Kosiński

Zarys geologiczny strony południowo-zachodniej guberni Kieleckiej – A. Michalski

Badania geologiczne dokonane w 1883 r. w północno-zachodniej części guberni Radomskiej i Kieleckiej – A. Michalski

126.00 

1 w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Rok

1881, 1882, 1955

Obszar

G. Świętokrzyskie, Kielecczyzna, Ponidzie