POLSKA w krajobrazie i zabytkach. Tom I.

POLSKA w krajobrazie i zabytkach. Tom I. Autorzy fotografii: Bułhak, Marcinkowski, Jaroszyński, Poddębski i inni. Fotografie zebrał i ułożył Wł. Dzwonkowski. Autorzy artykułów Janowski Aleksander, Dr Lauterbach Alfred, Prof. Kłos Juliusz, Miedniak Władysław, Dr Orłowicz Mieczysław, Gen. Zaruski Mariusz. Opisy zdjęć Prof. Dzwonkowski Włodzimierz, Inż. Karczewski Antoni. Warszawa 1930.  Wydawnictwo Tadeusza Złotnickiego. s. XLVII, 140,312. kilka kart luzem. 711 ilustracji. skas. piecz. bibliot. opr. pł. szyldzik na grzbiecie. 33 cm.

Monumentalny album fotografii krajoznawczych autorstwa najwybitniejszych fotografów polskich okresu międzywojennego,w tym największy zbiór zdjęć Jana Bułhaka.
Prezentuje zabytki kultury oraz najpiękniejsze zabytki Polski w województwach: warszawskim, łódzkim, kieleckim, lubelskim. pomorskim, poznańskim, śląskim, ponadto odrębne części poświęcone są Warszawie, Wybrzeżu morskiemu i Górnemu Śląskowi. Każda część zawiera wyczerpujące Objaśnienia do zdjęć.

Część albumową (fotograficzną) uzupełniają monografie na temat:

Akeksander Janowski – Krajobraz Polski.

Władysław Woydyno – Działalność państwa w obronie krajobrazu polskiego i zabytków.

Juliusz Kłos – O budownictwie drewnianem i murowanem w Polsce (z ilustracjami).

Ejsmond Julian – Myślistwo w Polsce.

Alfred Lauterbach – Warszawa.

Władysław Woydyno – Warszawskie i Łódzkie.

Aleksander Janowski – Województwo Kieleckie.

Władysław Woydyno – Województwo Lubelskie.

Władysław Woydyno – Województwo Białostockie.

Mariusz Zaruski – Wybrzeże morskie.

Mieczysław Orłowicz – Województwo pomorskie.

Mieczysław Orłowicz – Województwo poznańskie.

Władysław Miedniak – Górny Śląsk.

UWAGA!!! Blok tomu jest nieobcięty!!! Ponadto dołączam oryginalną, płócienną okładkę z tłoczeniami i złoceniami na licu oprawy i na grzbiecie.

840.00 

1 w magazynie

Kategorie: ,

Dodatkowe informacje

Rok

1930

Obszar

Beskidy, G. Świętokrzyskie, Karpaty, Kielecczyzna, Ponidzie, VARSAVIANA