Polskie budownictwo drewniane jako pierwowzór dla Stylu nadwiślańskiego, Stylu Zygmuntowskiego w Utworze Kształtu. Badania oparte na licznych rysunkach zabytkowych.

ZUBRZYCKI Jan Sas, Polskie budownictwo drewniane jako pierwowzór dla Stylu nadwiślańskiego, Stylu Zygmuntowskiego w Utworze Kształtu. Badania oparte na licznych rysunkach zabytkowych. Kraków 1916. Nakład Autora własny. s.158. liczne il. opr. oryg. kartonowa. 29 cm. Reprint Warszawa 2021. Graf_ika.

Rozdział I. Znaczenie słupa przy wiązaniu wieńcowym
Rozdział II. Pierwotność a odrębność sztuki ciesielskiej w Polsce
Rozdział III. Układy rzutów poziomych
Rozdział IV. Ciesielstwo w gwarze ludu polskiego i w piśmiennictwie
Rozdział V. Najważniejsze znamiona wybitne polskiego budownictwa drewnianego

Rozważania na temat polskiej architektury drewnianej oparte na bogatym materiale ikonograficznym. Są to zdjęcia i szkice, rysunki wykonane przez samego autora, przedstawiające budowle drewniane i detale architektoniczne. W większości przedstawione obiekty już nie istnieją.

Jan Sas Zubrzycki (1860-1935), architekt, konserwator sztuki, profesor Politechniki Lwowskiej. Opublikował liczne prace zawierające m.in. rozważania na temat polskiego stylu narodowego. Wskazywał na oryginalne, rodzime cechy polskiej architektury. Jako architekt tworzył głównie w duchu neogotyku. Wybudował ponad 40 kościołów i przebudował około 20. Opracowywał też projekty przebudowy kamienic i budowy świeckich budowli publicznych m.in. ratusze w Jordanowie i Niepołomicach.

46.20 

1 w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Autor

ZUBRZYCKI Jan Sas

Rok

1916, 2021