REGIONALNA wycinanka lubelska. 8 pocztówek. Grafika: I.Dobrzyński.

Lublin Warszawa /brw/. Wydawca: Związek Esperantystów & „La Verda Voyo”.

Teksty na awersie i rewersie w języku polskim i esperanto.

118.08 

Opis

REGIONALNA wycinanka lubelska. 8 pocztówek. Grafika: I.Dobrzyński. Lublin Warszawa /brw/. Wydawca: Związek Esperantystów & „La Verda Voyo”.

Teksty na awersie i rewersie w języku polskim i esperanto.