RENOWACJE i zabytki. Nr 3 (75) 2020. Świętokrzyskie.

Kraków 2020. Wydawca: Agencja Informacyjno-Promocyjna „raport”. Redaktor naczelny Edward Hardt.

Numer poświęcony zabytkom województwa świętokrzyskiego, m. in:

Nietulisko Duże, Krzyżtopór w Ujeździe, Sandomierz, Dolina Kamiennej, Kolegiata w Opatowie, kurhany Wyżyny Sandomierskiej, Wiślica, Dolina Czarnej.

Brak pozycji w magazynie. Zapytaj o dostępność i cenę. Tel. 502 397 162

  29.40 

  Brak w magazynie

  Opis

  RENOWACJE i zabytki. Nr 3 (75) 2020. Świętokrzyskie. Kraków 2020. Wydawca: Agencja Informacyjno-Promocyjna „raport”. Redaktor naczelny Edward Hardt.

  Numer poświęcony zabytkom województwa świętokrzyskiego, m. in:

  Nietulisko Duże, Krzyżtopór w Ujeździe, Sandomierz, Dolina Kamiennej, Kolegiata w Opatowie, kurhany Wyżyny Sandomierskiej, Wiślica, Dolina Czarnej.

  Informacje dodatkowe

  Rok

  2020

  Obszar

  Kielecczyzna, Sandomierszczyzna, Ziemia Sandomierska