SUPLEMENT. Numer 18. Sierpień 1992. Polacy na Zaolziu: wczoraj, dzisiaj, jutro. Pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich w Krakowie.

SUPLEMENT. Numer 18. Sierpień 1992. Polacy na Zaolziu: wczoraj, dzisiaj, jutro. Pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich w Krakowie. Redaktor Jan Poprawa. Kraków Cieszyn Jabłonków 1992. Wydawca: Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza EXARTIM. Nakładem Ministerstwa Kultury i Sztuki.

16.80 

1 w magazynie

Dodatkowe informacje

Rok

1992

Obszar

Beskidy, Karpaty, Zaolzie