II. Świętokrzyskie spotkania geologiczno-geomorfologiczne nt. Peryglacjał plejstoceńskiw osadach i rzeźbie obszaru Polski „Jodłowy Dwór” pod Świętym Krzyżem, 9 – 11.05.2002 r,

II. Świętokrzyskie spotkania geologiczno-geomorfologiczne nt. Peryglacjał plejstoceńskiw osadach i rzeźbie obszaru Polski „Jodłowy Dwór” pod Świętym Krzyżem, 9 – 11.05.2002 r,. Kielce 2002. Instytut Geografii Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Geologii Podstawowej Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski. s.78. liczne il. mapy. plany. opr. oryg. kartonowa. skas. piecz. bibliot. 30 cm.
M. in. Góry świętokrzyskie, Karpaty, Sudety!!!

29.40 

2 w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Rok

2002

Obszar

Beskidy, G. Świętokrzyskie, Jura, Kresy, Sudety, WOŁYŃ