Sztuka Ludowa na Podhalu. Część V. Wyszycia na ubiorach. Folk Art in Podhale. Part V. Embroidery on Garments.

Zakopane 2023. Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. wyd.2. s.48 (broszura),52 (wielobarwne barwne tablice). Całość w oryginalnej, kartonowej tece formatu 23 x 31,5 cm.

Stanisław Barabasz (1857-1949) – artysta, pedagog, społecznik, pionier narciarstwa i zimowej turystyki, etnograf i kolekcjoner – jest autorem cyklu tek poświęconych zabytkom sztuki ludowej z terenu Podtatrza. Cztery spośród nich ukazały się staraniem autora w latach 1928-1932. Część piątą – finalną, wydajemy po przeszło osiemdziesięcioletniej przerwie.
Publikacja, przygotowywana przez autora w latach 1904 – 1928 składa się z tekstu opisującego stan stroju podhalańskiego z przełomu XIX i XX oraz 52 barwnych, akwarelowych tablic z przykładami ściegów hafciarskich i motywów zdobiących takie elementy męskiego stroju jak cuchy, serdaki, portki, a także sukienne pantofle głównie z terenu Podhala, a tylko w niewielkim stopniu Orawy oraz terenu zamieszkanego przez górali szczawnickich.
Opracowanie Stanisława Barabasza, wydane w wersji dwujęzycznej, po polsku i po angielsku, zostało uzupełnione o ilustrowany wstęp przybliżający postać autora oraz przypisy do opracowanych przed prawie stu laty tekstu i tablic.
„Sztuka Ludowa na Podhalu. Część V. Wyszycia na ubiorach” to staranny, z artyzmem opracowany dokument dotyczący zdobnictwa stroju głównie podhalańskiego z początku XX wieku, źródło wiedzy o podhalańskich twórcach tamtego okresu, a zarazem źródło inspiracji dla osób współcześnie zajmujących się krawiectwem i hafciarstwem ludowym, a także modą inspirowaną podhalańskim zdobnictwem.

94.50 

1 w magazynie

Kategoria:

Opis

BARABASZ Stanisław, Sztuka Ludowa na Podhalu. Część V. Wyszycia na ubiorach. Folk Art in Podhale. Part V. Embroidery on Garments. Zakopane 2023. Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. wyd.2. s.48 (broszura),52 (wielobarwne barwne tablice). Całość w oryginalnej, kartonowej tece formatu 23 x 31,5 cm.

Stanisław Barabasz (1857-1949) – artysta, pedagog, społecznik, pionier narciarstwa i zimowej turystyki, etnograf i kolekcjoner – jest autorem cyklu tek poświęconych zabytkom sztuki ludowej z terenu Podtatrza. Cztery spośród nich ukazały się staraniem autora w latach 1928-1932. Część piątą – finalną, wydajemy po przeszło osiemdziesięcioletniej przerwie.
Publikacja, przygotowywana przez autora w latach 1904 – 1928 składa się z tekstu opisującego stan stroju podhalańskiego z przełomu XIX i XX oraz 52 barwnych, akwarelowych tablic z przykładami ściegów hafciarskich i motywów zdobiących takie elementy męskiego stroju jak cuchy, serdaki, portki, a także sukienne pantofle głównie z terenu Podhala, a tylko w niewielkim stopniu Orawy oraz terenu zamieszkanego przez górali szczawnickich.
Opracowanie Stanisława Barabasza, wydane w wersji dwujęzycznej, po polsku i po angielsku, zostało uzupełnione o ilustrowany wstęp przybliżający postać autora oraz przypisy do opracowanych przed prawie stu laty tekstu i tablic.
„Sztuka Ludowa na Podhalu. Część V. Wyszycia na ubiorach” to staranny, z artyzmem opracowany dokument dotyczący zdobnictwa stroju głównie podhalańskiego z początku XX wieku, źródło wiedzy o podhalańskich twórcach tamtego okresu, a zarazem źródło inspiracji dla osób współcześnie zajmujących się krawiectwem i hafciarstwem ludowym, a także modą inspirowaną podhalańskim zdobnictwem.

Informacje dodatkowe

Rok

2023

Autor

BARABASZ Stanisław

Obszar

Karpaty, Podhale, Podtatrze, Tatry