TATAPIERNIK. Organ Sekcji Trupistycznej PTT. Organ Płciowy Sekcji Tatapiernickiej AZS w Krakowie. Rocznik I. Zeszyt 1. Wydanie drugie.

Kraków. październik 1932 r. Redaguje przy współudziale Komitetu Redakcyjnego Jajan Alfons Szczekański. Nakładem Sekcji Trupistycznej PTT. Druk A. N. Cyca w Krakowie. Reprint Zakopane 2008. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Humorystyczna, wydana na powielaczu, wersja przedwojennego “Taternika” z licznymi aluzjami do rzeczywistych postaci ówczesnego środowiska taternickiego i do problemów, którymi żyło.

Uwaga!!! Do każdego zamówionego zeszytu Taternika z lat 2007 – 2010 dodawany jest gratisowo egzemplarz Biuletynu Informacyjno-Propagandowego Klubu Wysokogórskiego Warszawa, “A/ZERO”.

9.45 

1 w magazynie

Dodatkowe informacje

Rok

1932