VINCENZ i krytycy. Antologia tekstów. Wybór, wstęp i opracowanie Piotr Nowaczyński.

Lublin 2003. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. s.446. opr. oryg. kartonowa. obwoluta. 24 cm.

Jak pisze we wstępie Piotr Nowaczyński: ,,Podejmując określone zagadnienia w eseistyce Vincenza, starano się w istocie odczytać propagowane przez pisarza idee, przesłania, wartości. Traktowano go bowiem jako swoistego terapeutę, który miał leczyć współczesnego człowieka z nihilizmu, co objawia się utratą ojczyzny ziemskiej i niebieskiej, ze złudnej wiary we wszechmoc postępu i przemijalność wszystkiego, z zaniku pamięci przeszłości: chciał go, mówiąc ogólnie, zakorzenić w historii, świecie i rzeczywistości pozaziemskiej”.

Tom poświęcony sylwetce i twórczości Stanisława Vincenza – na nowo odkrywanego myśliciela, pisarza i eseisty, znawcy folkloru Huculszczyzny.

Książka sumuje dotychczasowy stan wiedzy o dorobku artysty, zachęcając do bliższego poznania jego dzieł.

50.40 

1 w magazynie

Kategoria:

Opis

VINCENZ i krytycy. Antologia tekstów. Wybór, wstęp i opracowanie Piotr Nowaczyński. Lublin 2003. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. s.446. opr. oryg. kartonowa. obwoluta. 24 cm.
Jak pisze we wstępie Piotr Nowaczyński: ,,Podejmując określone zagadnienia w eseistyce Vincenza, starano się w istocie odczytać propagowane przez pisarza idee, przesłania, wartości. Traktowano go bowiem jako swoistego terapeutę, który miał leczyć współczesnego człowieka z nihilizmu, co objawia się utratą ojczyzny ziemskiej i niebieskiej, ze złudnej wiary we wszechmoc postępu i przemijalność wszystkiego, z zaniku pamięci przeszłości: chciał go, mówiąc ogólnie, zakorzenić w historii, świecie i rzeczywistości pozaziemskiej”.
Tom poświęcony sylwetce i twórczości Stanisława Vincenza – na nowo odkrywanego myśliciela, pisarza i eseisty, znawcy folkloru Huculszczyzny.
Książka sumuje dotychczasowy stan wiedzy o dorobku artysty, zachęcając do bliższego poznania jego dzieł.

Informacje dodatkowe

Rok

2003

Obszar

Beskidy Wschodnie, Czarnohora, Gorgany, Karpaty