WIADOMOŚCI Geograficzne. Tom XV. 1937. Zeszyt 1. Kwartalnik poświęcony przeglądowi spraw geograficznych w Polsce i zagranicą.

WIADOMOŚCI Geograficzne. Tom XV. 1937. Zeszyt 1. Kwartalnik poświęcony przeglądowi spraw geograficznych w Polsce i zagranicą. Kraków 1937. Wydawnictwo Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Zawiera m. in.

Jan Janczyk, Próba nowego podziału klimatów w Europie wsch. i wsch. części Europy środkowej Jan

Jerzy Tochterman, Ruch towarowy i pasażerski na drogach wodnych Polesia w latach 1921 – 1935

18.90 

1 w magazynie

Dodatkowe informacje

Obszar

POLESIE

Rok

1937