WIADOMOŚCI Ziem Górskich. Miesięczny Biuletyn Informacyjno-Sprawozdawczy Zarządu Głównego Związku Ziem Górskich w Warszawie. Zeszyty 6, 7, 8 z roku 1939.

Redaktor Kazimierz Pawlewski. Redaktor działu II Bohdan Jędrzejowski. opr, oryg, kartonowa. 24 cm.

Każdy zeszyt bogato ilustrowany (zdjęcia z całych ówczesnych polskich Karpat), zaopatrzony w mapy.

Oferuję następujące zeszyty: (są to trzy ostatnie zeszyty tego pisma)

Rok II 1939 numer 6 (datowany 1 czerwca 1939)

Zeszyt zawiera m. in:

Władysław Krygowski, Gospodarka turystyczna w Karpatach (z rozkłądaną mapą „Sieć schronisk w Karpatach” w skali 1:600 000)

Matuszczak Józef, Zabytki sztuki na Śląsku Zaolziańskim (z 6-ma zdjęciami)

Przygotowania do „Tygodnia Gór” w Zakopanem

Pirożyński Zbigniew, Kolej elektryczna Kraków – Zakopane (z mapą Trasa kolei elektrycznej Kraków – Zakopane)

Jeszcze jedno schronisko (na Luboniu Wielkim w Gorcach)

Rok II 1939 numer 7 (datowany 1 lipca 1939)

Zeszyt zawiera m. in:

Jan Czepliński, Rożnów (o budowie zapory i zbiornika wodnego – z mapami)

F. Piątkowski, Problem drogowy w Pieninach (z mapą)

Julian Żukowski, Polskie schroniska turystyczne w zachodniej części Beskidów śląskich

Starania o udostępnienie turystom Czarnohory

Rok II 1939 Nr 8 (datowany 1 sierpnia 1939)

Zeszyt zawiera m. in:

Kazimierz Pawlewski, „Tydzień Gór” wielką manifestacją patriotyczną ludu górskiego (ze zdjęciami)

Walery Goetel, Park Przyrody w Tatrach (ze zdjęciami)

66 lat pracy dla turystyki polskiej (o PTT)

Regeneracja stroju górali śląskich

189.00 

1 w magazynie

Opis

WIADOMOŚCI Ziem Górskich. Miesięczny Biuletyn Informacyjno-Sprawozdawczy Zarządu Głównego Związku Ziem Górskich w Warszawie. Zeszyty 6, 7, 8 z roku 1939. Redaktor Kazimierz Pawlewski. Redaktor działu II Bohdan Jędrzejowski. opr, oryg, kartonowa. 24 cm.

Każdy zeszyt bogato ilustrowany (zdjęcia z całych ówczesnych polskich Karpat), zaopatrzony w mapy.

Oferuję następujące zeszyty: (są to trzy ostatnie zeszyty tego pisma)

Rok II 1939 numer 6 (datowany 1 czerwca 1939)

Zeszyt zawiera m. in:

Władysław Krygowski, Gospodarka turystyczna w Karpatach (z rozkłądaną mapą „Sieć schronisk w Karpatach” w skali 1:600 000)

Matuszczak Józef, Zabytki sztuki na Śląsku Zaolziańskim (z 6-ma zdjęciami)

Przygotowania do „Tygodnia Gór” w Zakopanem

Pirożyński Zbigniew, Kolej elektryczna Kraków – Zakopane (z mapą Trasa kolei elektrycznej Kraków – Zakopane)

Jeszcze jedno schronisko (na Luboniu Wielkim w Gorcach)

Rok II 1939 numer 7 (datowany 1 lipca 1939)

Zeszyt zawiera m. in:

Jan Czepliński, Rożnów (o budowie zapory i zbiornika wodnego – z mapami)

F. Piątkowski, Problem drogowy w Pieninach (z mapą)

Julian Żukowski, Polskie schroniska turystyczne w zachodniej części Beskidów śląskich

Starania o udostępnienie turystom Czarnohory

Rok II 1939 Nr 8 (datowany 1 sierpnia 1939)

Zeszyt zawiera m. in:

Kazimierz Pawlewski, „Tydzień Gór” wielką manifestacją patriotyczną ludu górskiego (ze zdjęciami)

Walery Goetel, Park Przyrody w Tatrach (ze zdjęciami)

66 lat pracy dla turystyki polskiej (o PTT)

Regeneracja stroju górali śląskich

Informacje dodatkowe

Rok

1939

Obszar

Beskid Śląski, Beskidy, Beskidy Wschodnie, Bieszczady, Czarnohora, Gorce, Karpaty, Pieniny, Tatry, Tatrzański Park Narodowy