O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski

Warszawa 1955. Wydawnictwa Geologiczne. s.390,XX. Atlas. opr. pł. oryg. w dwóch woluminach. 24 cm.

Książka zawiera dwanaście rozpraw napisanych w latach 1805-1815. Niektóre z nich były czytane na posiedzeniach Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i zostały opublikowane w Rocznikach TWPN.

Pierwotny tytuł zamierzonego cyklu miał postać: O ziemiorództwie gór dawniej Sarmacji, a później Polski.

W wydaniu książkowym góry Sarmacji nazwane zostały Karpatami.

Nazwa ta, choć już znana, upowszechniała się głównie za sprawą Staszica.

Reprint wydania z roku 1816 wzbogacony o wstęp Walerego Goetla: Znaczenie ”Ziemiorództwa Karpatów” Stanisława Staszica w historii geologii polskiej.

Spis treści:

[1] O równinach Polski, o paśmie Łysogór, o części Bieskidów i Bielaw

[2] O górach Bieskidach i o Krywanie w Tatrach

[3] O Wołoszyni, o pięciu stawach i oku morskiem

[4] O Kołowy, o Czarnem i o Kolbahu Wielkim

[5] O Krapaku Wielkim

[6] O pierworodnej górze w Karpatach

[7] O górach pierwotno-warstwych czyli ościennych w Karpatach

[8] Góry przedwodowe. O solach i łączących się z niemi w całym ciągu Karpatów pewnych ciałach, a szczególniej o solach warzonkach w Polsce

[9] O górach pomorskich

[10] O ziemiach zsepowych czyli opławych, rozlegających się po obydwóch stronach Karpatów

[11] Zbiór ogólniejszych rzeczy zawartych w ziemiorództwie Karpatów

[12] Niektóre mniej więcej do podobieństwa zbliżające się wnioski, z uwag nad ziemiorództwem

Tablice, ilustracje, mapa

[Z] Wykaz tabelaryczny różnych kopalń i fabryk kuźniczych w Polsce znajdujących się

[M] Wykaz tabelaryczny miejsc soli kopalnej i źródeł słonych na około Karpatów

[N] Wykaz tabelaryczny wskazująca stan bań solnych w Polsce

[Y] Wykaz tabelaryczny miejsc, w których znajdują się w krajach Polski kopalnie siarki, węgli ziemnych, źródeł siarczanych, skał-olejów ciekących, skał-olejów stwardłych, bursztynów

[A,B] [C,D] cztero-arkuszowa Carta geologica totius Poloniae, Moldaviae, Transilvaniae, et partis Hungariae et Valachiae

[E] Rys przecięcia gór od Tatrów do morza Bałtyckiego

[F] Tatry ze strony Polski (w “Rejestrze”: Widok Tatrów)  –  miedzioryt z 1804 roku, według rysunku S. Vogla rytował Baltard

[J] Góral w Tatrach  –  kolorowany miedzioryt

[K] Orzeł wielki królewski i cap skalny

[H] — bez tytułu (w “Rejestrze”: Tablica rozmaitych kości)

[R] — bez tytułu (w “Rejestrze”: Rycina głowy Rynocerosa i innych kości zwierzów nieznajomych)

189.00 

1 w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Rok

1955

Autor

STASZIC Stanisław

Obszar

G. Świętokrzyskie, Karpaty, Tatry