DEBATY Świętokrzyskie. Vol. 1/2014

DEBATY Świętokrzyskie. Vol. 1/2014. Redakcja Krzysztof Bracha, Marzena Marczewska. Kielce 2014. Interdyscyplinarny Zespół do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża Wydział Humanistyczny Uniwersytet Jana Kochanowskiego. s.210. opr. oryg. kartonowa. 24 cm. Spis treści: Krzysztof Bracha, Marzena Markowska – Przedmowa,  Jan Wroniszewski – Komes Wojsław współfundator klasztoru łysogórskiego i jego majątki,  Marzena Marczewska – Kilka uwag o języku Kazań świętokrzyskich, Agnieszka Fabiańska – Rękopis z XV w. z Klasztoru Świętego Krzyża w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Tomisław Giergiel – Problem „kasztelanii świętokrzyskich”, Krzysztof  Bracha – Dziedzictwo duchowe Benedyktynów świętokrzyskich w średniowieczu, Piotr Rosiński – Czy i jakiego rodzaju organy mogły się znajdować w dawnym opactwie benedyktynów na Świętym Krzyżu?, Tadeusz M. Trajdos – Kult Męki Pańskiej w diecezji przemyskiej za panowania Władysława II Jagiełły, Małgorzata Krzysztofik – Starodruki łacińskie i polskie przechowywane obecnie w Bibliotece oo. Misjonarzy Oblatów MN na Świętym Krzyżu, Jacek Pielas – Hieronim Michał Komornicki (zm. 1689) aktywista sejmikowy, opat świętokrzyski,  Marta Pieniążek – Samek – Margaritae in corona. Kilka uwag o artystycznym bogactwie  regionu Świętego Krzyża Cezary Jastrzębski – Początki turystyki na Świętym Krzyżu, Anna Kurska – Święty Krzyż. Znaczenie miejsca w dziewiętnastowiecznych podróżach po Polsce, Jerzy Z. Pająk – Manifestacje narodowe na Świętym Krzyżu w XIX wieku, Jerzy Szczepański – Górnictwo i hutnictwo w dobrach benedyktynów ze Świętego Krzyża, Zbigniew Trzaskowski – Od metafory do lirycznego credo. Współcześni poeci o Świętym Krzyżu, Czesław Hadamik, Przegląd rezultatów metodycznych prac archeologicznych na terenie dawnego opactwa łysogórskiego w latach 1957 – 2011

Brak pozycji w magazynie. Zapytaj o dostępność i cenę. Tel. 502 397 162

84.00 

Brak w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Rok

2014

Obszar

G. Świętokrzyskie, Kielecczyzna