DEBATY Świętokrzyskie vol. 2/2016

DEBATY Świętokrzyskie vol. 2/2016. Redakcja Krzysztof Bracha, Marzena Marczewska, Stanisław Cygan. Kielce 2016. Interdyscyplinarny Zespół do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża Wydział Humanistyczny Uniwersytet Jana Kochanowskiego. s.334. il. opr. oryg. kartonowa. 24 cm.
Spis treści
Krzysztof Bracha, Marzena Marczewska, Stanisław Cygan Przedmowa
Stanisław Dubisz O potrzebie badań regionalnych – spojrzenie językoznawcy
Marzena Marczewska Łysiec w świetle danych językowych
Zygmunt Gałecki Łysogóry i terenowe nazwy…
Andrzej S. Dyszak Święty Krzyż i wyrazy pokrewne w systemie leksykalno-  -słowotwórczym polszczyzny i we współczesnym uzusie
Adrian Jusupović Wyprawa na Sandomierz i Łysiec z perspektywy polityki  Rusi Halicko-Wołyńskiej w końcu pięćdziesiątych lat XIII wieku
Jerzy Michta Podwójny krzyż patriarchalny ze Świętego Krzyża i jego geneza
Justyna Dziadek Angelologia Mikołaja Włoskiego – kaznodziei łysogórskiego  z połowy XV wieku
Tadeusz M. Trajdos Wezwania Świętego Krzyża w średniowiecznej diecezji wileńskiej
Franciszek Skibiński Kaplica Oleśnickich na Świętym Krzyżu a znaczenie fundacji  sepulkralnych w budowaniu społecznego i politycznego prestiżu szlachty  w Rzeczpospolitej we wczesnym XVII wieku
Jacek Pielas Nieistniejące nagrobki szlacheckie z XVI‒XVII wieku w klasztorze benedyktyńskim na Łyścu. Od inskrypcji do genealogii rodzin szlacheckich związanych ze Świętym Krzyżem
Jadwiga Muszyńska Sprawa pochówku Jeremiego Wiśniowieckiego na Świętym Krzyżu
Mariusz Lubczyński Szlachta podłysogórska od końca XVI do początku XVIII wieku
Anna Bernacka Oddziaływanie Świętego Krzyża na religijność wiernych  prepozytury kieleckiej i archidiakonatu radomskiego w XVII‒XVIII wieku.
Anna Kurska Norwid i Święty Krzyż
Anna Kurska O „zaczarowywaniu” i „odczarowywaniu” świata na Łyścu  w dziewiętnastowiecznych relacjach podróżnych
Piotr Jamski, Wojciech Kalwat Wycieczka z Warszawy – dokumentacja ikonograficzna dziedzictwa kulturowego Gór Świętokrzyskich wykonywana przez  Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości
Janusz Detka Świętokrzyskie nostalgie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Stanisław Cygan Nazewnictwo miejscowe gminy Nowej Słupi i okolic  w Świętokrzyskich opowieściach, legendach, gawędach Leonarda Zyzmana
Elżbieta Szot-Radziszewska Percepcja i waloryzacja przestrzeni wsi świętokrzyskich przez ich mieszkańców
Alicja Trukszyn W kręgu narodzin jako jednego z tzw. obrzędów przejścia  (na przykładzie wsi okolic Łyśca)
Czesław Hadamik Wykopaliska archeologiczne w klasztorze na Świętym Krzyżu  w latach 2013‒2015

Brak pozycji w magazynie. Zapytaj o dostępność i cenę. Tel. 502 397 162

84.00 

Brak w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Rok

2016

Obszar

G. Świętokrzyskie, Kielecczyzna