KWESTIONARIUSZ do opisu zabytków sztuki

KWESTIONARIUSZ do opisu zabytków sztuki. Opracowała Wanda Kalwaryjska. Kraków 1939. Komisja Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. s.24. il. plany. opr. oryg. kartonowa. 17 cm.

25.20 

2 w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Rok

1939