MAPA Starostwa Spiskiego Franciszka Floriana Czakiego (1762).

MAPA Starostwa Spiskiego Franciszka Floriana Czakiego (1762). Zakopane 2013. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego. s.55. liczne il. mapy w tekście. wielobarwna, składana mapa na końcu książki. opr. oryg. kartonowa. 27 cm.

Seria wydawnicza: Zeszyty Tatrzańskie Nr 3.

Wspomniana w opisie mapa przy końcu książki to pomniejszona reprodukcja mapy Czakiego!!!

Trzeci z „Zeszytów Tatrzańskich” poświęcamy rzeczy unikatowej. Z pozoru mapa
starostwa spiskiego wydana na początku lat sześćdziesiątych XVIII wieku, a więc tuż przed
pierwszym rozbiorem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i poprzedzającą go austriacką aneksją
jej południowych rubieży, niewiele ma wspólnego z rolą Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Jednak to właśnie TPN, obok Muzeum Tatrzańskiego, ma statutową powinność dbania
o zachowanie pamięci o najdawniejszych dziejach naszych gór. Wszakże mapa Czakiego
zawiera jedno z najstarszych wyobrażeń kartograficznych Tatr, daje świadectwo ówczesnej
o nich wiedzy, jest źródłem dociekań toponomastycznych.
Ale nie tylko. Daje też świadectwo obecności na Spiszu polskiej racji stanu, jakże ściśle
i znacząco związanej z burzliwą historią Polski. Wprawdzie to czasy minione, ale nadal
budzące u polskiego czytelnika emocje – tym bardziej że wędrując po ziemiach objętych
mapą, na każdym kroku napotykamy bliskie nam ślady. Więcej o tym przeczytają Państwo
w artykule Wojciecha Wilczka.
O samej mapie na dalszych stronach „Zeszytów” wyczerpująco napisali Kazimierz
Kozica oraz Wiesław Siarzewski. Należy w tym miejscu dodać, że jej reprint, dzięki
uprzejmości prof. Andrzeja Rottermunda, został wykonany z egzemplarza znajdującego
się w Zamku Królewskim w Warszawie – Pomniku Historii i Kultury Narodowej, gdzie
z woli Tomasza Niewodniczańskiego, wielkiego kolekcjonera, został zdeponowany przez
powołaną przez niego do życia Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury.
Bolesław Olszewicz, opisując w 1932 r. w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym” dawne
mapy Rzeczypospolitej, arkusz Czakiego zalicza do „najcenniejszych i najciekawszych
zabytków kartografii polskiej XVII w.”. Pisze też, iż „wydanie jej w reprodukcji byłoby
nader pożądane”. Niniejszym to właśnie czynimy.

98.70 

1 w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Rok

2013

Obszar

Karpaty, Podtatrze, Spisz, Tatry