Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897 – 1917

KOSSOWSKA Irena, Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897 – 1917. Kraków 2000. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas. s.309. liczne il. opr. oryg. kartonowa twarda. 29 cm.

Wspaniała praca!!!

Książka ukazuje po raz pierwszy w szerokim, genetycznym i problemowym wymiarze różnorodność polskiej grafiki artystycznej, przejawiającą się już w okresie jej kształtowania się przypadającym na lata 1897-1917. Zarysowuje zasadnicze etapy rozwoju tej aspirującej do samodzielności dyscypliny, definiuje wyłaniające się w jej ramach nurty, prezentuje współtworzących je artystów, charakteryzuje podejmowane przez nich poszukiwania i eksperymenty. Przedmiotem badań są tu w znacznej mierze dzieła graficzne dotychczas nieopracowane i niepublikowane, często ryciny twórców nieuwzględnionych w historiografii polskiej sztuki. Narracja książki odtwarza determinację walki o nobilitację grafiki w znacznie szerszym kontekście – upowszechniania norm estetyki „czerni i bieli”, zasad monochromatycznego obrazowania, którym podporządkowany był także szkic i rysunek. Promowanie rysunku wykonanego czarną kredką, tuszem i węglem było, wraz z propagowaniem grafiki oryginalnej, elementem kampanii o przeobrażenie świadomości estetycznej odbiorców, przekonanie ich o artystycznych walorach tych bardziej „intymnych” i pozornie podrzędnych wobec malarstwa środkach wyrazu. Zasadniczym elementem dyskursu jest kontekst oryginalnej grafiki europejskiej, nieodzowny z tego przede wszystkim względu, iż pionierzy polskiej grafiki warsztatowej tam właśnie poszukiwali początkowo wzorów i inspiracji. Jednocześnie książka podkreśla oryginalny wkład, jaki ta nowa dyscyplina polskiej sztuki, stopniowo uniezależniająca się od niewolniczych naśladownictw, wniosła w ciąg przeobrażeń sztuki europejskiej.

Brak pozycji w magazynie. Zapytaj o dostępność i cenę. Tel. 502 397 162

  672.00 

  Brak w magazynie

  Kategoria:

  Dodatkowe informacje

  Rok

  2000

  Autor

  KOSSOWSKA Irena