OCHRONA zabytkowych cmentarzy. Materiały zjazdowe. I, II, III Zjazd Konserwatorski – Halin.

Zespół redakcyjny Elżbieta Baniukiewicz, Hanna Spychaj, Tadeusz Swat. Warszawa 1983. Ministerstwo Kultury i Sztuki, Stowarzyszenie PAX, Zjednoczone Zespoły Gospodarcze. /bmw/ 1983. bwyd. s.57,50,38. opr. oryg. kartonowa. 29 cm.

Tom przedstawia materiały z następujących Zjazdów:

Zjazd Konserwatorski (1 , 1980 , Halin)

Zjazd Konserwatorski (2 ; 1981 ; Halin)

Zjazd Konserwatorski (3 ; 1983 ; Halin)

Zawiera m. in. następujące artykuły:

Jan Król, Udział Stowarzyszenia PAX w ochronie zabytkowych cmentarzy

Stanisław Bielicki, Informacja o stanie cmentarzy różnych wyznań w Polsce

Krzysztof Pawłowski, Problem cmentarzy w systemie ochrony dóbr kultury

Tadeusz Swat, Rola cmentarzy w kulturze narodowej

Janusz Bogdanowski, Cmentarz jako element polskiego krajobrazu

daniel Obrębski, Administracja i utrzymanie obiektów cmentarnych w Polsce

Hanna Spychajowa, Zieleń na cmentarzach

Tadeusz Rudkowski, Z doświadczeń Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzem Powązkowskim w Warszawie

Olgierd Gumiński, Z doświadczeń konserwacji kamiennych elementów na Cmentarzu Powązkowskim

Zygmunt Ciok, Rola czynnika społecznego w ochronie zabytków nekropolowych

Danuta Jendryczko, Zagadnienie terminologii w zakresie ochrony cmentarzy

Tadeusz Swat, Stare cmentarze w turystyce

Stanisław Michalczuk, Zakłóciliśmy spokój cmentarzom… I co dalej?

Barbara Affek-Bujalska, Informacja o cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej

Urszula Oettingen, Cmentarze z okresu I wojny światowej w woj. kieleckim

Tadeusz Swat, Groby powstania styczniowego na Mazowszu i Podlasiu

Tadeusz Swat, Wierszowane epitafia

oraz wiele, wiele innych…

126.00 

1 w magazynie

Kategoria:

Opis

OCHRONA zabytkowych cmentarzy. Materiały zjazdowe. I, II, III Zjazd Konserwatorski – Halin. Zespół redakcyjny Elżbieta Baniukiewicz, Hanna Spychaj, Tadeusz Swat. Warszawa 1983. Ministerstwo Kultury i Sztuki, Stowarzyszenie PAX, Zjednoczone Zespoły Gospodarcze. /bmw/ 1983. bwyd. s.57,50,38. opr. oryg. kartonowa. 29 cm.

Tom przedstawia materiały z następujących Zjazdów:

Zjazd Konserwatorski (1 , 1980 , Halin)

Zjazd Konserwatorski (2 ; 1981 ; Halin)

Zjazd Konserwatorski (3 ; 1983 ; Halin)

Zawiera m. in. następujące artykuły:

Jan Król, Udział Stowarzyszenia PAX w ochronie zabytkowych cmentarzy

Stanisław Bielicki, Informacja o stanie cmentarzy różnych wyznań w Polsce

Krzysztof Pawłowski, Problem cmentarzy w systemie ochrony dóbr kultury

Tadeusz Swat, Rola cmentarzy w kulturze narodowej

Janusz Bogdanowski, Cmentarz jako element polskiego krajobrazu

daniel Obrębski, Administracja i utrzymanie obiektów cmentarnych w Polsce

Hanna Spychajowa, Zieleń na cmentarzach

Tadeusz Rudkowski, Z doświadczeń Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzem Powązkowskim w Warszawie

Olgierd Gumiński, Z doświadczeń konserwacji kamiennych elementów na Cmentarzu Powązkowskim

Zygmunt Ciok, Rola czynnika społecznego w ochronie zabytków nekropolowych

Danuta Jendryczko, Zagadnienie terminologii w zakresie ochrony cmentarzy

Tadeusz Swat, Stare cmentarze w turystyce

Stanisław Michalczuk, Zakłóciliśmy spokój cmentarzom… I co dalej?

Barbara Affek-Bujalska, Informacja o cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej

Urszula Oettingen, Cmentarze z okresu I wojny światowej w woj. kieleckim

Tadeusz Swat, Groby powstania styczniowego na Mazowszu i Podlasiu

Tadeusz Swat, Wierszowane epitafia

oraz wiele, wiele innych…

Informacje dodatkowe

Rok

1983

Obszar

G. Świętokrzyskie, Kielecczyzna, Ponidzie, VARSAVIANA