PODŁUG nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu.

PODŁUG nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu. Warszawa 1988. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. wyd.1. s.685. l425 il. opr. pł. oryg. obwoluta. 30 cm.

Zawiera bibliografię prac Adama Miłobędzkiego!!!

Mnóstwo bardzo interesujących artykułów!!

Kilkaset ilustracji (mapy, plany, rysunki, fotografie)!!!

Oto spis treści tego imponującego dzieła:

Bibliografia prac Adama Milobędzkiego.

I.

Piotr Skubiszewski, Architektura jako symbol Kościoła około roku 1000: przykład situli akwizgrańskiej

Günther Binding, Karolińsko-ottońskie pfalzei zamki w Niemczech. Przegląd badań wykopaliskowych z ostatnich dwudziestu lat

Eugeniusz Gąsiorowski, Plany Roskilka i Helsinger w świetle analizy metrologicznej

Teresa Mroczko, Dominikanie czy bazylianie? Z badań nad historią dwunawowej hali w Europie Zachodniej

Walter C. Leedy, The Church in Wiślica…

Paul Crossley, The vaults of Kraków cathedral and the cistercian tradition

Andrzej Grzybkowski, Wrocławska kaplica zamkowa księcia Henryka IV Prawego

Szczęsny Skibiński, Prezbiterium kościoła Franciszkanów w Szczecinie

Eugeniusz Linette, O gotyckiej architekturze katedry poznańskiej

Marian Kutzner, Wielkopolski kościół szlachecki u schyłku średniowiecza

Henryk Samsonowicz, Uwagi o budownictwie w Polsce u schyłku wieków średnich

Jarosław Widawski, Domy warszawskich wójtów

Tadeusz Zagrodzki, Zamek w Czersku w świetle  badań architektonicznych

Izabella Galicka,  Kuria książęca na Mazowszu

Anna Czapska, Późnogotycki kościół w Rutkach-Kossakach

Tadeusz Rudkowski, Najdawniejsze polskie sgrafito

Milada Radova-Štikova, O rozwoju twórczości architektonicznej Arnolda z Westfalii

Geza Entz, Węgierska architektura późnogotycka

Janusz Kębłowski, Struktura czasu w pomniku nagrobnym doby gotyku

Maciej Kilarski, Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła zamkowego w Malborku

Erno Marosi, Zu den böhmischen Beziehungender Miniaturenin der Ungarischen Bilderchronik

Teresa Grzybkowska, Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej. Od Andegawenów do Jagiellonów

II.

Teresa Zarębska, Dwu- czy trójwymiarowe projektowanie urbanistyczne w dobie budowy Zamościa?

Jürgen Zimmer, Cives propagantur: Also werden die Bürger gepflantzet und gezüglet. Uwagi o augsburskich dziełach sztuki z około 1600, przeznaczonych dla szerokiej publiczności.

Lech Kalinowski, Gotycka niemal przewiązka nieklasycznie spiętrzonych kolumn w górnej galerii arkadowej dziedzińca wawelskiego

Józef Lepiarczyk, Kilka uwag o krużgankach drugiego piętra arkadowego dziedzińca Zamku Królewskiego na Wawelu

Andrzej Gruszecki, Projekt a ostateczny kształt detalu architektonicznego w XVI-XVII wieku

Andrzej Wyczański, Funkcjonowanie zamku w Nowym Mieście Korczynie w XVI wieku

Tadeusz Wasilewski, Budowa zamku Radziwiłłów w Birżach w latach 1586-1654

Leszek Kajzer, O dworach murowanych w Polsce centralnej

Jerzy Paszenda, Geografia budowli jezuickich w Polsce

Andrzej J. Baranowski, Rola kościołów jezuickich w  w rozwoju architektury Wielkiego Księstwa Litewskiego

Maria Brykowska, Geneza prezbiterium lwowskiego kościoła Karmelitów Bosych

Ewa Kręglewska-Foksowicz, Adam Florian Konarzewski i jego fundacje w Wielkopolsce

Adam J. Błachut, Realizacje architektoniczne Pawła Fontany dla reformatów małopolskich

Joanna A. Falkowska, Kartuzja w Gildach

Karol Guttmejer, Barokowa przebudowa kolegiaty w Łasku

Ryszard Brykowski, Początki drewnianej fary w Tomaszowie Lubelskim

Jerzy Kowalczyk, Ołtarze w Tyczynie a wzory Pozza

Zbigniew Bania, Warszawski Pałac Denhoffow w XVII wieku

Jolanta Putkowska, Jak mieszkał warszawski patrycjusz Mikołaj Konstanty Giza

Jacek Gajewski, Architekci w służbie i na usługach hetmanowej Elżbiety Sieniawskiej

Janusz Bogdanowski, Ogrody sarmackie

III

Anna Sadurska, Ruiny Palmyry w Warszawie?

Tomasz Mikocki, Polskie odkrycie architektury doryckiej w Warszawie?

Rudolf Zeitler, Uwagi o podstawowych ideach architektonicznych Karola Friedricha Schinkla

Zofia Ostrowska-Kębłowska, O pałacu w Antoninie

Piotr Krakowski, Schinkel w Krakowie

Alge Jankevičiene, Klasycystyczne dwory drewniane na Litwie

Andrzej Rottemund, Magiczne kolumny i ustronne komnaty. Uwagi o architekturze i urbanistyce warszawskiej lat 1815-1850

Marek Kwiatkowski, Fryderyk Albert Lessel autorem kilku kamienic warszawskich. Jadwiga Roguska, Warszawska willa przemysłowca Raua

Wanda Wyganowska, Praktyki inwentaryzacyjne pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza

Zbigniew Beiersdorf, Ponsowe geranje a portret cesarza. Niezrealizowane projekty Wyspiańskiego dla Izby Handlowej i Przemysłowej w Krakowie

Andrzej K. Olszewski, Idee Le Corbusiera w Polsce

Zygmunt Świechowski, Metalowy mebel funkcjonalistów i jego recepcja

Bohdan Lisowski, Propozycja systematyki architektury XX wieku

IV

Janusz Pelc, Ikarowe wzloty i upadki w czasach renesansu

Teresa Jakimowicz, Laus Bellica i Decus Fidei. Kilka uwag o pomnikach hetmana Tarnowskiego i skiążąt Ostrogskich w katedrze w Tarnowie

Andrzej Wyrobisz, Architektura w służbie społecznej i politycznej w Polsce w XVI-XVIII wieku

Michał Rożek, Sospitator Patriae. O kulcie św. Kazimierza

Jerzy Kłoczowski, Kapituły polskiej prowincji dominikanów w XVII wieku

Stefan K. Kuczyński, Orbis Polonus Szymona Okolskiego i frontispis Dawida Tscherninga

Jerzy Axer, Sceny z portretami. Epizod z dziejów siedemnastowiecznego teatru jezuickiego w Polsce

Mariusz Karpowicz, Personifikacje architektury Józefa Naronowicza-Narońskiego

Mieczysław Morka, Arcus Gratiae et Pacis. Gdańska brama triumfalna na wjazd Ludwiki Marii Gonzaga

Paulina Buchwald-Pelcowa, Książki z dziedziny architektury w księgozbiorze Bogusława Radziwiłła

Janusz Kuczyński, Osiemnastowieczna weduta Kielc

Zdzisław Żygulski, Hagia Sophia przez szlachtę polską opisana

Adam Heymowski, Herby królowej Konstancji. Próba blazonowania po polsku

Juliusz A,. Chrościcki, Crimen Iaesae maiestatis

Antoni Mączak, Patron i klienci w Rzeczypospolitej i Europie

V

Jan Białostocki, Śmierć Borrominiego. Fakty i mity w historiografii artystycznej

Zygmunt Waźbiński, Gherardo Spini. Próba sformułowania klasycznej teorii architektury we Florencji w 2 połowie XVI wieku

Adam Małkiewicz, Wojciech Tylkowski a teoria architektury

Jan Wrabec, Architektura i język w czasach baroku

Dorota Folga-Januszewska, Paula Heinekena Lucidum prospectivae speculum

Bohdan Rymaszewski, Jak służy zabytkom „niebo i zwyczaj polski”

Mieczysław Porębski, Rewaloryzacja w świetle historii

252.00 

1 w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Rok

1988

Obszar

Kielecczyzna, Kresy