ZESZYTY Odrzykońskie

ZESZYTY Odrzykońskie. Odrzykoń 1997-2020. Wydawca: Stowarzyszenie Odrzykoniaków.

Oferuję następujące zeszyty ( podaję tytuł i ewentualnie Autora):

2/1997 – Hetman Mikołaj Kamieniecki (ok 1456 – 1515) – Józef Jucha,

3/1997 – Pomniki pamięci narodowej w Odrzykoniu – Ludwik Łach,

22/2014 – Odrzykoń i Odrzykoniacy we wspomnieniach czasu okupacji,

26/2018 – Odrzykoński czyn legionowy,

27/2020 – Przetrwać i wrócić. Wspomnienia z łagrów – Bolesław Typrowicz,

każdy zeszyt w cenie:

19.95 

1 w magazynie

Dodatkowe informacje

Obszar

Karpaty