ZIEMIA. Ilustrowany miesięcznik krajoznawczy. Rok XLI Maj – Czerwiec 1950 Nr 5-6 (599-600).

Redaguje Komitet. Warszawa 1950. Wydawca: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

Zawiera m. in. bogato ilustrowane zdjęciami, rysunkami i mapami:

Jan Zachwatowicz – Pomniki kultury

Jerzy Remer – Opieka nad zabytkami w okresie trzydziestolecia (1918 – 1948)

Jan Witkiewicz-Koszczyc – Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Aleksander Gieysztor – O ochronie najstarszych świadectw dziejów Polski

Gerard Ciołek – Ogrody zabytkowe

Julia Turska-Straszewska – Ochrona rękopisów i druków

Ksawery Piwocki – Ochrona sztuki ludowej

Wanda Załuska – O społecznej opiece nad zabytkami ruchomymi

Stanisław Herbst – Ochrona pomników pracy

Ewa Śliwińska – Opieka społeczna nad pomnikami walki i męczeństwa narodu polskiego

Zygmunt Święchowski – Zabytki Ziem Odzyskanych

Henryk Bogatkowski – Rola społeczna zabytków

Wśród autorów fotografii są: B. Gajdzik, A. Gieysztor, G. Ciołek.

23.10 

1 w magazynie

Opis

ZIEMIA. Ilustrowany miesięcznik krajoznawczy. Rok XLI Maj – Czerwiec 1950 Nr 5-6 (599-600). Redaguje Komitet. Warszawa 1950. Wydawca: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

Zawiera m. in. bogato ilustrowane zdjęciami, rysunkami i mapami:

Jan Zachwatowicz – Pomniki kultury

Jerzy Remer – Opieka nad zabytkami w okresie trzydziestolecia (1918 – 1948)

Jan Witkiewicz-Koszczyc – Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Aleksander Gieysztor – O ochronie najstarszych świadectw dziejów Polski

Gerard Ciołek – Ogrody zabytkowe

Julia Turska-Straszewska – Ochrona rękopisów i druków

Ksawery Piwocki – Ochrona sztuki ludowej

Wanda Załuska – O społecznej opiece nad zabytkami ruchomymi

Stanisław Herbst – Ochrona pomników pracy

Ewa Śliwińska – Opieka społeczna nad pomnikami walki i męczeństwa narodu polskiego

Zygmunt Święchowski – Zabytki Ziem Odzyskanych

Henryk Bogatkowski – Rola społeczna zabytków

Wśród autorów fotografii są: B. Gajdzik, A. Gieysztor, G. Ciołek.

Informacje dodatkowe

Rok

1950

Obszar

Turystyka