KIELECCZYZNA, Góry Świętokrzyskie, Ponidzie.

KIELECCZYZNA, Góry Świętokrzyskie, Ponidzie. Zestaw 35 druków.

Druki formatu A5, o objętości od kilku- do kilkudziesięciostronicowych, lata wydania różne.

50-Lecie Akcji „Zemsta”

Archiwa kieleckie od XVIII do początków XX w.

Archiwa władz administracyjnych Guberni Radomskiej w latach 1867-1915

Barbara Stefania Kossuth. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Biblioteka Publiczna we Włoszczowie. Informator

Działalność Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach w latach 1923-1973

Działalność naukowo-badawcza pracowników archiwów województwa kieleckiego

Ekslibrisy bibliotek publicznych województwa kieleckiego

Gmina Waśniów – Szlakiem dworków

Historyczna badania regionalne. Materiały… 1978

Historyczna badania regionalne. Materiały… 1979

II Plener Karczówka 97 „Cztery pory roku”

Jerzy Waygart. Grafika. Ekslibris

Józef Rurawski. W pięćdziesięciolecie pracy (bibliografia)

Kieleckie. Rozwój województwa w Polsce Ludowej

Konkurs na wyroby kowalskie

Ks. Stanisław Konarski – pionier edukacji narodowej

Malarstwo Stanisława Praussa. Wystawa ze zbiorów prywatnych

Notatnik Janowiecki 1/1996

Program obchodów IX wieków Kielc

Program rozwoju kultury w województwie kieleckim do roku 1990

Sprawozdanie ZW PTTK w Kielcach za lata 1972 – 1976

Świętokrzyskie. Informator agroturystyczny województwa świętokrzyskiego

Świętokrzyskie. Klucz do zdrowia. Sanatoria, Wellness & SPA

Świętokrzyskie. Świętokrzyska zielona szkoła

Tam, gdzie serce Hugo Kołłątaja

Towarzystwo Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego w Kielcach 1970-1980

Wojenny cmentarz partyzancki żołnierzy Armii Krajowej. Podobwód „Morwa” Skarżysko-Kamienna

Wojewódzki Sejmik Społecznych Opiekunów Zabytków. Komunikaty 24-25 XI 1981

XXXII Rajd Świetlików. Góry Świętokrzyskie 1986

Z dziejów walk partyzanckich na Kielecczyźnie 1939 – 1945

Z prac krajoznawczych. Województwo kieleckie

Zakłady kształcenia nauczycieli w kieleckiem 1945 – 1970

Żarnów

Żołnierze radzieccy w walce o wyzwolenie województwa kieleckiego

 

73.50 

1 w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Obszar

G. Świętokrzyskie, Kielecczyzna, Ponidzie