Zestaw 12 prac toponomastycznych publikowanych w różnych opracowaniach zbiorowych (odbitki, nadbitki, wyimki)

KOPERTOWSKA Danuta, Zestaw 12 prac toponomastycznych publikowanych w różnych opracowaniach zbiorowych (odbitki, nadbitki, wyimki). Objętość każdej od kilku do kilkunastu stron. Miejsca, wydawców i daty wydania podane przy opisie. Formaty różne. opr. ppł. narożniki. współoprawne. 24 cm.
Zawiera::
Nazwy miejscowości na pograniczu śląsko-małopolskim. Warszawa 1976. Studia językoznawcze
Nazwy miejscowości w formie zestawień :(na podstawie materiału nazewniczego śląsko-małopolskiego pogranicza). Wrocław 1976. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo. 
Nazwy miejscowości w formie zestawień :(na podstawie materiału nazewniczego śląsko-małopolskiego pogranicza). Wrocław : Zakład im. Ossolińskich – Wydaw., 1976. (ksero)
Typy nazw zawodów i specjalności przemysłowych w języku polskim. Język Polski 1978
Nazwy miejscowe zawodowe na terenie śląsko-małopolskiego pogranicza. Wrocław : Zakład im. Ossolińskich – Wydaw., 1980
Nazwy urzędowe a nazwy potoczne. Język Polski 1980
Odzwierciedlenie dziejów osadnictwa na terenie śląsko-małopolskiego pogranicza w nazewnictwie miejscowym tego obszaru. Kieleckie Studia Filologiczne. 1980
Nazewnictwo Kielc w Polsce Ludowej. Rocznik Świętokrzyski 1980
Studium Porównawcze nazw ulic i placów Kielc, Radomia i Sandomierza. Onomastica 1981
Najstarsze osadnictwo na terenia dzisiejszego województwa kieleckiego a nazwy miejscowe tej ziemi. Slavia Occodentalis
Problem klasyfikacji nazwisk
Typy formalne nazw ulic i placów trzech miast małopolskich: Kielc, Radomia i Sandomierza. Onomastica 1983

189.00 

1 w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Autor

KOPERTOWSKA Danuta

Obszar

G. Świętokrzyskie, Kielecczyzna, Ponidzie